Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

Συνεδρίες Επιτροπών Εμπειρογνωμόνων του Συμβουλίου της Ευρώπης για τις συνθήκες κράτησης άτυπων μεταναστών και τη χρήση εναλλακτικών μέτρων αντί της κράτησης στα πλαίσια της Κυπριακής Προεδρίας της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης- 15-17 Φεβρουαρίου 2017


Στα πλαίσια της Κυπριακής Προεδρίας της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης (ΣτΕ), το Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων θα φιλοξενήσει από τις 15 έως τις 17 Φεβρουαρίου 2017, στο Συνεδριακό Κέντρο «Φιλοξενία», τις παράλληλες Συνεδρίες δύο Επιτροπών του Συμβουλίου της Ευρώπης που θα συζητήσουν την προώθηση και θεσμοθέτηση ελάχιστων προτύπων (minimum standards) για τις συνθήκες κράτησης άτυπων μεταναστών και τη χρήση των εναλλακτικών μέτρων αντί της κράτησης κατά τις διαδικασίες απέλασης.

Για το Δελτίο Τύπου της εκδήλωσης, πατήστε εδώ.

Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatCYPRUS_CJ-DAMCDDH-MIG - PROGRAM PDF.pdf