Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

Τοποθέτηση Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με την εξ αποστάσεως εκπαίδευση των παιδιών που φοιτούν στις Ειδικές Μονάδες των Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης


Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat54_2021.pdf