Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ως Εθνικός Μηχανισμός Πρόληψης των Βασανιστηρίων, αναφορικά με την επίσκεψη που διενεργήθηκε στα Αστυνομικά Κρατητήρια Πάφου την 1η Σεπτεμβρίου 2020


Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatNPM 2_15.pdf