Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

Εκθεση Πεπραγμένων 2020: Ανεξάρτητος Μηχανισμός Προώθησης, Προστασίας και Παρακολούθησης της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες, 2020