Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

Συμμετοχή Λειτουργού σε συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας και Πολιτισμού


Στις 24/6/2020 η Λειτουργός του Γραφείου κ. Μελίνα Τριγγίδου συμμετείχε σε συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας και Πολιτισμού με θέμα: Το καθεστώς λειτουργίας των σχολείων των Κεντρικών Φυλακών, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν κα οι προοπτικές αναβάθμισής τους (Ειδικότερα ο ρόλος του εκπαιδευτικού συστήματος στη σωφρονιστική διαδικασία).