Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με την καθυστέρηση ολοκλήρωσης αγοράς μέρους τουρκοκυπριακού τεμαχίου στο Δάλι το οποίο η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου χρησιμοποίησε για την ανέγερση υποσταθμού


Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat37_2020.pdf