Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

Συμμετοχή στο διαδικτυακό σεμινάριο, το οποίο διοργανώθηκε από το ENNHRI, με θέμα την υλοποίηση των αποφάσεων του ΕΔΑΔ και τον ρόλο των Εθνικών Αρχών Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων


Στις 10/09, 17/09, 08/10 και 22/10/2020 η Λειτουργός του Γραφείου κ. Έλενα Καρεκλά συμμετείχε στο διαδικτυακό σεμινάριο, το οποίο διοργανώθηκε από το ENNHRI, με θέμα την υλοποίηση των αποφάσεων του ΕΔΑΔ και τον ρόλο των Εθνικών Αρχών Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων