Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

Παρουσία Λειτουργού του Γραφείου σε ημερίδα εργασίας του ELRC στην Κύπρο


Ο Λειτουργός του Γραφείου κ. Κυριάκος Κυριάκου συμμετείχε σε ημερίδα εργασίας του ELRC στην Κύπρο, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 4 Δεκεμβρίου 2018, στο Σπίτι της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Λευκωσία.