Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

Συμμετοχή της Επιτρόπου και Λειτουργών του Γραφείου σε συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών & Προϋπολογισμού


Η Επίτροπος Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κ. Μαρία Στυλιανού - Λοττίδη και οι Λειτουργοί κ.κ. Κατερίνα Καλλητσιώνη και Κυριάκος Κυριάκου συμμετείχαν σε συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών & Προϋπολογισμού ημερομηνίας 22 Οκτωβρίου 2021, κατά την οποία συζητήθηκε το θέμα: "Προϋπολογισμός Γραφείου Επιτρόπου Διοικήσεως 2022".