Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

Ομιλία της Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σε Εκδήλωση της Γενικής Διεύθυνσης Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ένταξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής


Η Επίτροπος Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων συμμετείχε με ομιλία σε Εκδήλωση της Γενικής Διεύθυνσης Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ένταξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Θέμα της εκδήλωσης ήταν «Διαβούλευση για τον Ευρωπαϊκό Πυλώνα του Σχεδίου Δράσης για τα Κοινωνικά Δικαιώματα στην Κύπρο» και πραγματοποιήθηκε στις 29 Οκτωβρίου 2020.





Κατεβάστε το αρχείο τύπου Wordspeech.doc