Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

Υπογραφή του Συμφώνου Συνεργασίας και Διακήρυξης Αρχών του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ΗΟΜΒΑΤ


Ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου, επ’ ευκαιρίας της υπογραφής του Συμφώνου Συνεργασίας και Διακήρυξη Αρχών για την Καταπολέμηση του Ομοφοβικού και Τρανσφοβικού Εκφοβισμού στα Σχολεία, που προέκυψε από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ΗΟΜΒΑΤ, φιλξένησε δημοσιογραφική διάσκεψη.


Το Σύμφωνο Συνεργασίας υπογράφουν 9 φορείς, οι οποίοι σχηματίζουν το Δίκτυο HOMBAT: Υπουργείο Παιδείας & Πολιτισμού, Επίτροπος Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Επίτροπος Προστασίας και Δικαιωμάτων του Παιδιού, Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου, ACCEPT ΛΟΑΤΙ, Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Πανεπιστήμιο Frederick, Κυπριακός Σύνδεσμος Οικογενειακού Προγραμματισμού και CARDET.

Η δημοσιογραφική διάσκεψη πραγματοποιήθηκε στις 6 Μαρτίου 2019.