Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

Συμμετοχή Λειτουργού του Γραφείου σε διεθνές συνέδριο με θέμα «Εξωτερικός έλεγχος επιστροφών και διαφύλαξη θεµελιωδών δικαιωµάτων»Ο Λειτουργός του Γραφείου κ. Κυριάκος Κυριάκου συμμετείχε σε διεθνές συνέδριο με θέμα «Εξωτερικός έλεγχος επιστροφών και διαφύλαξη θεµελιωδών δικαιωµάτων»

Το συνέδριο διοργανώθηκε από το Συνήγορο του Πολίτη και κατά τη διάρκεια του έγινε ανταλλαγή απόψεων αναφορικά με θέματα εξωτερικού ελέγχου που ανακύπτουν κατά τις διαδικασίες επιστροφών πολιτών τρίτων χωρών.

Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε στις 26 Νοεμβρίου 2018, στην Αθήνα.