Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

Δημοσιογραφική Διάσκεψη Επιτρόπου Διοικήσεως ως Μηχανισμός Παρακολούθησης των Διαδικασιών των Αναγκαστικών Επιστροφών Άτυπων Μεταναστών
Η Επίτροπος Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, υπό την ιδιότητα της ως Μηχανισμός Παρακολούθησης των Διαδικασιών των Αναγκαστικών Επιστροφών Άτυπων Μεταναστών, παρέθεσε Δημοσιογραφική Διάσκεψη την Πέμπτη, 9 Μαΐου 2019, στις 10:00πμ, στην αίθουσα «Αμαθούσια» στο ξενοδοχείο HILTON PARK στη Λευκωσία.Στη διάσκεψη έγινε παρουσίαση των αρμοδιοτήτων/εξουσιών της Επιτρόπου ως Μηχανισμός Παρακολούθησης των Διαδικασιών των Αναγκαστικών Επιστροφών Άτυπων Μεταναστών, καθώς και οι διαπιστώσεις/εμπειρίες από τις παρακολουθήσεις που έχουν γίνει μέχρι σήμερα.Απόσπασματα από τη δημοσιογραφική διάσκεψη:

Ο ρόλος της Επιτρόπου Διοικήσεως στις απελάσεις άτυπων μεταναστών

Εθνικός Μηχανισμός Παρακολούθησης

Πρωτοβουλία Επιτρόπου Διοικήσεως


Διήμερο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο και Δημοσιογραφική Διάσκεψη αναφορικά με τις Διαδικασίες Αναγκαστικών Επιστροφών και τις Διαδικασίες Παρακολούθησης των Αναγκαστικών Επιστροφών


Της δημοσιογραφικής διάκσεψης προηγήθηκε διήμερο εκπαιδευτικό σεμινάριο στις 9 – 10 Μαΐου 2019, αναφορικά με τις Διαδικασίες Αναγκαστικών Επιστροφών και τους Μηχανισμούς Παρακολούθησης των Αναγκαστικών Επιστροφών.

Το σεμινάριο διοργανώθηκε σε συνεργασία με το Διεθνές Κέντρο Ανάπτυξης Μεταναστευτικής Πολιτικής (International Center for Migration Policy Development – ICMPD) και εμπίπτει στο Πρόγραμμα Παρακολούθησης Αναγκαστικών Επιστροφών ΙΙΙ (FREM III), στο οποίο έχει ενταχθεί το Γραφείο της Επιτρόπου.

Οι εισηγητές και εκπαιδευτές του σεμιναρίου προέρχονταν από την Αυστρία, την Πορτογαλία, τη Ρουμανία, την Πολωνία, τη Γερμανία, την Ελλάδα και την Κύπρο και εκπροσώπησαν τη FRONTEX, την Υπηρεσία Αλλοδαπών και Συνόρων (SEF), την Ελληνική Αστυνομική Ακαδημία, το Γραφείο του Συνηγόρου του Πολίτη, την Αστυνομία Κύπρου και το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης. Το σεμινάριο παρακολούθησαν Λειτουργοί του Γραφείου Επιτρόπου, μέλη της Αστυνομίας, του Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης και Λειτουργοί από το Γραφείο του Συνηγόρου του Πολίτη.

Σημειώνεται ότι το θεσμικό πλαίσιο για τη θέσπιση ενός μηχανισμού παρακολούθησης των αναγκαστικών επιστροφών καθορίζεται από την Οδηγία 2008/115/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, οι πλείστοι κανόνες της οποίας έχουν ήδη ενσωματωθεί στον περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως Νόμο. Ο εν λόγω Νόμος προβλέπει, μεταξύ άλλων, την ανάθεση σε ανεξάρτητο φορέα της θεσμοθέτησης και λειτουργίας ενός αποτελεσματικού συστήματος ελέγχου της αναγκαστικής επιστροφής [άρθρο 18Π(6)].

Με την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. 74.333, ημερομηνίας 4 Δεκεμβρίου 2012, η αρμοδιότητα αυτή ανατέθηκε στον Επίτροπο Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.Μηχανισμός Ελέγχου για Αναγκαστικές Επιστροφές (Δημοσίευμα)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Wordpressreleasefinal.docx