Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

Συμμετοχή της Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Λειτουργού του Γραφείου στο συνέδριο «Together for an Equal Europe» και στην Ετήσια Γενική Συνέλευση του EquinetΗ Επίτροπος Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κ. Μαρία Στυλιανού-Λοττίδη και η Λειτουργός του Γραφείου Δέσπω Κωνή, συμμετείχαν στο συνέδριο “Together for an Equal Europe» και στην Ετήσια Γενική Συνέλευση του Equinet.

Το συνέδριο διοργανώθηκε επ’ ευκαιρίας της επετείου 10 χρόνων του Equinet και κατά τη διάρκεια του έγινε απολογισμός του έργου του Δικτύου, αξιολογήθηκε η πρόοδος που σημειώθηκε, αναφέρθηκε το έργο των φορέων ισότητας, καθώς και οι τρέχουσες προκλήσεις, όπως η οικονομική και χρηματοοικονομική κρίση, στα θέματα ισότητας.

Στη Γενική Συνέλευση ψηφίστηκαν το νέο Σχέδιο Εργασίας για το 2018, οι λογαριασμοί του Δικτύου, τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης του προηγούμενου έτους και η προτεινόμενη τροποποίηση του καταστατικού του Equinet, με την οποία θα επιτρέπεται, πλέον, στο Δίκτυο να δέχεται φορείς ισότητας από άλλες χώρες, εφόσον θεωρείται ότι η ένταξη τους είναι προς το συμφέρον του Equinet. Στη Γενική Συνέλευση διεξήχθησαν και εκλογές για τον διορισμό του νέου Εκτελεστικού Συμβουλίου του Equinet για την επόμενη διετία (2017-2019).

Το συνέδριο και η Γενική Συνέλευση πραγματοποιήθηκαν στις 10 και 11 Οκτωβρίου 2017, αντίστοιχα, στις Βρυξέλλες.