Δελτία Τύπου/Ανακοινώσεις - Παράλληλες Συνεδρίες Επιτροπών Εμπειρογνωμόνων του Συμβουλίου της Ευρώπης για τις συνθήκες κράτησης άτυπων μεταναστών και τη χρήση εναλλακτικών μέτρων αντί της κράτησης στα πλαίσια της Κυπριακής Προεδρίας της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης-15-17 Φεβρουαρίου 2017


Παράλληλες Συνεδρίες Επιτροπών Εμπειρογνωμόνων
του Συμβουλίου της Ευρώπης για τις συνθήκες κράτησης άτυπων μεταναστών και τη χρήση εναλλακτικών μέτρων αντί της κράτησης
στα πλαίσια της Κυπριακής Προεδρίας της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης-15-17 Φεβρουαρίου 2017

Στα πλαίσια της Κυπριακής Προεδρίας της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης (ΣτΕ), το Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων θα φιλοξενήσει από τις 15 έως τις 17 Φεβρουαρίου 2017, στο Συνεδριακό Κέντρο «Φιλοξενία», τις παράλληλες Συνεδρίες δύο Επιτροπών του Συμβουλίου της Ευρώπης που θα συζητήσουν την προώθηση και θεσμοθέτηση ελάχιστων προτύπων (minimum standards) για τις συνθήκες κράτησης άτυπων μεταναστών και τη χρήση των εναλλακτικών μέτρων αντί της κράτησης κατά τις διαδικασίες απέλασης.

Η κράτηση μεταναστών για σκοπούς απέλασης, ως ένα εξαιρετικά περιοριστικό μέτρο για το δικαίωμα στην ελευθερία, απασχολεί έντονα τα τελευταία χρόνια τους διεθνείς οργανισμούς, ιδιαίτερα τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Συμβούλιο της Ευρώπης. Η τάση που παρατηρείται διεθνώς αλλά και πανευρωπαϊκά για αυστηροποίηση των μέτρων ελέγχου των εθνικών συνόρων σε συνδυασμό με την εφαρμογή ιδιαίτερα επαχθών μέτρων κατά το στάδιο της απέλασης διακυβεύουν σε μεγάλο βαθμό την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ως τέτοια έχουν δικαιολογημένα επισύρει το ενδιαφέρον και την προσοχή των διεθνών οργανισμών ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Πιο συγκεκριμένα, το Συμβούλιο της Ευρώπης έχει αναπτύξει σημαντικές δράσεις και πρωτοβουλίες στο θέμα της προώθησης ελάχιστων προτύπων για την διασφάλιση αξιοπρεπών συνθηκών κράτησης. Σημαντικές πρωτοβουλίες έχει επίσης αναλάβει όσον αφορά την προώθηση της χρήσης άλλων, λιγότερο περιοριστικών μέτρων αντί της κράτησης κατά τις διαδικασίες απέλασης, στην προσπάθεια διασφάλισης του δικαιώματος στην ελευθερία ανεξαρτήτως του μεταναστευτικού καθεστώτος.

Το Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων παρακολουθεί διαχρονικά την μεταναστευτική πολιτική και τις διαδικασίες απέλασης και έχει κατ’ επανάληψη εκφράσει τις θέσεις και εισηγήσεις του για το θέμα αυτό προς τις κυπριακές αρχές, οι οποίες στηρίζονται και στη δράση και τις εισηγήσεις του Συμβουλίου της Ευρώπης.
Ομολογουμένως, τα τελευταία χρόνια στην Κύπρο έχουν επιτευχθεί αξιόλογες βελτιώσεις στις συνθήκες κράτησης άτυπων μεταναστών, ενώ έχει περιοριστεί ο αριθμός των ατόμων που κρατούνται. Παρόλα αυτά, το μέτρο της κράτησης συνεχίζει να αποτελεί συνήθη πρακτική. Μάλιστα, στην απουσία απαραίτητων νομοθετικών προνοιών και διοικητικών πρακτικών για την εφαρμογή άλλων ηπιότερων εναλλακτικών μέτρων, το μέτρο της κράτησης συνιστά μείζονα διακινδύνευση στο δικαίωμα ελευθερίας των άτυπων μεταναστών.
Η διασφάλιση του σεβασμού του δικαιώματος κάθε ανθρώπου στην ελευθερία ανεξαρτήτως καταγωγής υπαγορεύει την επιβολή της κράτησης μόνο στις περιπτώσεις όπου αυτό κρίνεται απολύτως απαραίτητο και μόνο για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την εξυπηρέτηση του σκοπού της απέλασης. Σε κάθε περίπτωση, όταν τελικά διατάζεται η κράτηση προσώπου, αυτή θα πρέπει να λαμβάνει χώρα υπό αξιοπρεπείς και κατάλληλες συνθήκες.
Οι δύο Επιτροπές Εμπειρογνωμόνων, που θα συνεδριάζουν παράλληλα στην Κύπρο τις επόμενες ημέρες, θα συζητήσουν εκτενώς το θέμα των ελάχιστων προτύπων (Minimum Standards) για τις συνθήκες κράτησης των μεταναστών υπό απέλασης (Committee of Experts on the Administrative Detention of Migrants, CJ-DAM) καθώς και το θέμα των εναλλακτικών αντί της κράτησης (CDDH Drafting Group on Migration and Human Rights, CDDH-MIG) με κοινό γνώμονα τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Ως εκ τούτου, οι συνεδρίες αυτές προσφέρονται ως μια μοναδική ευκαιρία για απόκτηση περαιτέρω γνώσεων και εμπειριών όσον αφορά τα δύο αυτά σημαντικά αλλά ταυτόχρονα πολύπλοκα ζητήματα, καθώς και για την από κοινού αναζήτηση βέλτιστων πρακτικών με κοινό στόχο την πλήρη προστασία της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και ελευθερίας.


Λευκωσία, 14 Φεβρουαρίου 2017
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Word Deltio_Typou15-17022017.doc (Μέγεθος Αρχείου: 49,47Kb)
mp3
DeltioTypou.mp3 (Μέγεθος Αρχείου: 1309,29Kb)