Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

Συμμετοχή Λειτουργού Α΄ του Γραφείου σε δημόσια συζήτηση αναφορικά με τον εκσυγχρονισμό του Οικογενειακού δικαίου


Η Λειτουργός Α’ του Γραφείου κ. Γεωργία Σταυρινίδου εκπροσώπησε το Γραφείο μας σε δημόσια συζήτηση αναφορικά με τον εκσυγχρονισμό του Οικογενειακού Δικαίου.

Η συζήτηση διοργανώθηκε από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης και πραγματοποιήθηκε στις 2 Νοεμβρίου 2017, στη Λευκωσία.