Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

Δημοσιογραφική Διάσκεψη με θέμα «Ένταξη της Διάστασης του Φύλου στις Δημόσιες Πολιτικές»


Το Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως, το Γραφείο Επιτρόπου Ισότητας των Φύλων, η Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης και η Επιτροπή Ισότητας των Φύλων στην Απασχόληση και Επαγγελματική Εκπαίδευση (ΕΙΦ) διοργάνωσαν δημοσιογραφική διάσκεψη με τίτλο «Ένταξη της Διάστασης του Φύλου στις Δημόσιες Πολιτικές».

Η διάσκεψη πραγματοποιήθηκε στις 19 Δεκεμβρίου 2018 και στα πλαίσια της απηύθυναν χαιρετισμό ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως και ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Ακολούθησε παρουσίαση του Οδηγού Ένταξης της Διάστασης του Φύλου στις Δημόσιες Πολιτικές και του σχεδίου δράσης για το σχετικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα από τη Διευθύντρια, κ. Σουζάνα Παύλου και τη Συντονίστρια Πολιτικής, κ. Τζόζι Χριστοδούλου του Μεσογειακού Ινστιτούτου Μελετών Κοινωνικού Φύλου