Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

Συμμετοχή Λειτουργού του Γραφείου σε φόρουμ εργασίας του Μεσογειακού Ινστιτούτου Μελετών Κοινωνικού Φύλου (Mediterranean Institute of Gender Studies (MIGS))
Η Λειτουργός του Γραφείου Νιόβη Γεωργιάδη συμμετείχε με ομιλία στο φόρουμ εργασίας «Gender and Women’s Rights Working Group» του Euro-Med Human Rights Network, που διοργάνωσε το Μεσογειακό Ινστιτούτο Μελετών Κοινωνικού Φύλου (Mediterranean Institute of Gender Studies (MIGS)).

Το φόρουμ πραγματοποιήθηκε στις 27 Απριλίου 2018, στη Λευκωσία.