Διοργάνωση εκδηλώσεων - Συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης με θέμα "Το πλαίσιο πρόληψης και καταπολέμησης της εμπορίας προσώπων και στήριξης των θυμάτων"


Συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης με θέμα "Το πλαίσιο πρόληψης και καταπολέμησης της εμπορίας προσώπων και στήριξης των θυμάτων"
Η Εθνική Ανεξάρτητη Αρχή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, σε συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών, ως Εθνικό Συντονιστή για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Προσώπων, διοργάνωσαν από κοινού Συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης με θέμα "Το πλαίσιο πρόληψης και καταπολέμησης της εμπορίας προσώπων και στήριξης των θυμάτων", στις 18 Νοεμβρίου 2013, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Υπουργείου Οικονομικών στη Λευκωσία.

Η Συζήτηση πραγματοποιήθηκε με αφορμή την σχετική Τοποθέτηση της Εθνικής Ανεξάρτητης Αρχής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ημερομηνίας 17 Οκτωβρίου 2013. Σκοπός της Συζήτησης ήταν η ανάδειξη των προβληματικών πτυχών του θεσμικού πλαισίου και των ακολουθούμενων πρακτικών πρόληψης και καταπολέμησης του εγκλήματος της εμπορίας προσώπων και στήριξης των θυμάτων, και η αναζήτηση τρόπων βελτίωσης του εν λόγω πλαισίου και ενίσχυσης της αποτελεσματικότητας του.

Την εκδήλωση χαιρέτησε η Επίτροπος Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κ. Ελίζα Σαββίδου, ενώ στα δύο πάνελ της Συζήτησης ανέπτυξαν τις θέσεις του Γραφείου οι Λειτουργοί κ. Δέσποινα Μέρτακκα και κ. Θέκλα Δημητριάδου.


Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΠρόγραμμα Συζήτησης 18.11.2013.pdf
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΧαιρετισμός Επιτρόπου Διοικήσεως 18.11.2013.pdf
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΟμιλία Εργασιακή Εκμετάλλευση 18.11.2013.pdf
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΟμιλία Σεξουαλική Εκμετάλλευση 18.11.2013.pdf