Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κατά του Υπουργέιου Άμυνας αναφορικά με την καθυστέρηση εξέτασης αιτήματος για απαλλοτρίωση τεμαχίου που είναι επιταγμένο για 40 και πλέον χρόνια για σκοπούς άμυνας


Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat347_2020.pdf