Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

Διοργάνωση Φόρουμ με θέμα την ίση αμοιβή μεταξύ ανδρών και γυναικών
Η Επιτροπή Ισότητας των Φύλων στην Απασχόληση και στην Επαγγελματική Εκπαίδευση -ΕΙΦ, το Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και το Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων διοργάνωσαν Φόρουμ με θέμα την ίση αμοιβή μεταξύ ανδρών και γυναικών.

Στο φόρουμ συμμετείχαν εκπρόσωποι εργοδοτικών οργανώσεων, οργανώσεων εργαζομένων, δημόσιων αρχών, γυναικείων και άλλων μη κερδοσκοπικών οργανώσεων και πιστοποιημένων εταιρειών από τον Εθνικό Φορέα Πιστοποίησης για την Εφαρμογή Καλών Πρακτικών για την Ισότητα των Φύλων στην εργασία.

Στο πρώτο μέρος του Φόρουμ, απευθύνθηκαν χαιρετισμοί από την Πρόεδρο της ΕΙΦ, το Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και την Επίτροπο Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και ακολούθως έγινε αναλυτική παρουσίαση της σχετικής νομοθεσίας.

Στο δεύτερο μέρος, οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν σε τρία εργαστήρια, όπου συζητήθηκαν τρεις διαφορετικές σχετικές με την ίση αμοιβή ανδρών και γυναικών αποφάσεις του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το φόρουμ ολοκληρώθηκε με την παρουσίαση των πορισμάτων του κάθε εργαστηρίου. Κατά τη διάρκεια δε του φόρουμ, προβλήθηκε οπτικοακουστικό υλικό.

Το Φόρουμ πραγματοποιήθηκε στις 7 Φεβρουαρίου 2019, στην Αίθουσα Ευρώπη του κτιρίου της Κυπριακής Ακαδημίας Δημόσιας Διοίκησης.

Επισυνάπτεται ο χαιρετισμός της Επιτρόπου.

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Wordxairetismos_forum.doc