Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

Υπόμνημα αναφορικά με Προτάσεις Νόμου, με τις οποίες προτείνεται τροποποίηση της περί Συντάξεων Νομοθεσίας κατά τρόπο ώστε να αναγνωρίζεται ως χήρα/χήρος, ο/η εκάστοτε σύζυγος του/της θανόντος/θανούσης υπαλλήλου, κατά τον χρόνο του θανάτου του, ακόμα και στην περίπτωση που ο γάμος τελέστηκε μετά από την αφυπηρέτησή του.


Υπόμνημα προς την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αναφορικά με Προτάσεις Νόμου, με τις οποίες προτείνεται τροποποίηση της περί Συντάξεων Νομοθεσίας κατά τρόπο ώστε να αναγνωρίζεται ως χήρα/χήρος, ο/η εκάστοτε σύζυγος του/της θανόντος/θανούσης υπαλλήλου, κατά τον χρόνο του θανάτου του, ακόμα και στην περίπτωση που ο γάμος τελέστηκε μετά από την αφυπηρέτησή του.Κατεβάστε το αρχείο τύπου Wordipomnima.doc