Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

Διεθνές συνέδριο με θέμα «The Venice Principles in strengthening the Ombudsman Institutions»Επ’ ευκαιρίας της Παγκόσμιας Ημέρας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, στις 10 Δεκεμβρίου 2019 πραγματοποιήθηκε το διεθνές συνέδριο με θέμα «The Venice Principles in strengthening the Ombudsman Institutions» (οι Αρχές της Βενετίας και ο ρόλος τους στην ενδυνάμωση του θεσμού του διαμεσολαβητή), το οποίο συνδιοργανώθηκε από το Γραφείο της Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και το Σύνδεσμο Διαμεσολαβητών (Ombudsmen) Μεσογείου (Association of Mediterranean Ombudsmen).Το συνέδριο τελούσε υπό την αιγίδα της Επιτροπής της Βενετίας του Συμβουλίου της Ευρώπης και σ’ αυτό παρέστησαν ο Πρόεδρος του International Ombudsman Institution και Επίτροπος Διοικήσεως και Πληροφοριών της Ιρλανδίας κ. Peter Tyndall, ο Πρόεδρος του Association of Mediterranean Ombudsmen και Συνήγορος του Πολίτη στην Ελλάδα, κ. Ανδρέας Ποττάκης, ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής της Βενετίας Δρ. Michael Frendo, ο Πρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου κ. Μύρων Νικολάτος, Διαμεσολαβητές από δεκατέσσερεις ευρωπαϊκές χώρες και μέλη της Επιτροπής της Βενετίας.
Χαιρετισμούς στο συνέδριο απηύθυναν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως κ. Ζαχαρίας Ζαχαρίου, οι κ.κ. Peter Tyndall και Ανδρέας Ποττάκης και η Επίτροπος Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κ. Μαρία Στυλιανού-Λοττίδη. Περαιτέρω ,προβλήθηκε οπτικογραφημένο μήνυμα της Ευρωπαίας Διαμεσολαβήτριας, κ. Emily O'Reilly.
Στο συνέδριο, έγινε εκτενής παρουσίαση των Αρχών της Βενετίας, όπως αυτές διαμορφώθηκαν από τον Ιούνιο του 2017, οπόταν η Επιτροπή της Βενετίας αποφάσισε την κωδικoποίηση ενός συνόλου συνταγματικών και νομικών Αρχών αποκλειστικά για το θεσμό των Διαμεσολαβητών, μέχρι και την υιοθέτηση τους από την Επιτροπή το Μάρτιο του 2019, καθώς και τη μετέπειτα έγκριση, τον Οκτώβριο του 2019, από την Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης, του Ψηφίσματος 2301 αναφορικά με τον καθορισμό κοινών προτύπων για τους θεσμούς των Διαμεσολαβητών, με γνώμονα τις Αρχές της Βενετίας.
Οι ομιλητές και εισηγητές, στις παρεμβάσεις τους στο Συνέδριο, επεσήμαναν πως οι Αρχές της Βενετίας, αφενός περιβάλλουν τους Διαμεσολαβητές με μια ασπίδα προστασίας από τους κινδύνους και τις απειλές που αντιμετωπίζουν και, αφετέρου, ενισχύουν και ενδυναμώνουν το θεσμό των Διαμεσολαβητών, γεγονός που συνεπάγεται αυτόματα, ενίσχυση της Δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
Συνακόλουθα δε, όπως υπογραμμίστηκε, οι έξωθεν παρεμβάσεις, επιθέσεις και απειλές προς το θεσμό των Διαμεσολαβητών, συνιστούν επιθέσεις προς την ίδια Δημοκρατία και τους κανόνες δικαίου που τη διέπουν. Ως εκ τούτου, τα κράτη θα πρέπει να διασφαλίσουν πως οι Διαμεσολαβητές επιτελούν το ρόλο τους και ασκούν τις αρμοδιότητες τους χωρίς οποιεσδήποτε παρεμβάσεις.
Κοινή κατάληξη του συνεδρίου ήταν πως η ενίσχυση και ενδυνάμωση του θεσμού των Διαμεσολαβητών, μέσω της προάσπισης της ανεξαρτησίας τους, συνεπάγεται καλύτερη και πιο εύρυθμη λειτουργία της Δημοκρατίας και προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Και αυτό γιατί, Ισχυρότερος Θεσμός Ombudsman συνάγεται Ισχυρότερη Προστασία Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatPROGRAMMA11.pdfFile Attachment Icon
85.jpg
File Attachment Icon
86.jpg
File Attachment Icon
87.jpg
File Attachment Icon
89.jpg