Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

Συμμετοχή Λειτουργού του Γραφείου σε συνέδριο του με θέμα "‘From wrongs to rights - Ending severe labour exploitation"


Ο Λειτουργός του Γραφείου Κυριάκοςκυριάκου παρευρέθηκσε σε συνέδριο που συνδιοργάνωσε το FRA με τη ρουμανική προεδρία του Συμβουλίου της Ευρώπης, τις Χορηγίες ΕΟΧ και Νορβηγίας και τη Γραμματεία το Συμβουλίου, με θέμα "‘From wrongs to rights - Ending severe labour exploitation".

Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε στις 25 Ιουνίου 2019, στις Βρυξέλλες.