Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

Ετήσια Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, υπό την αρμοδιότητα της Επιτρόπου ως Εθνική Αρχή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, 2017 - 2018 - 2019 - 2020