Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

Tοποθέτηση Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ως Εθνική Ανεξάρτητη Αρχή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (NHRI) σχετικά με τις συνθήκες διαβίωσης της Ρομά κοινότητας στην Κύπρο


Tοποθέτηση Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ως Εθνική Ανεξάρτητη Αρχή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (NHRI) σχετικά με τις συνθήκες διαβίωσης της Ρομά κοινότητας στην Κύπρο
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΑΥΤ 3-2ο Προσχέδιο-18-12-2020 ΡΟΜΑαα.pdf