Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

Λειτουργός του Γραφείου συμμετείχε σε συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών Μεταξύ Αντρών και Γυναικών


Στις 14 Σεπτεμβρίου 2020, Λειτουργός του Γραφείου συμμετείχε σε συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών Μεταξύ Αντρών και Γυναικών, κατά την οποία συζητήθηκαν: (α) «Ο περί της Καταπολέμησης του σεξισμού και των σεξιστικών συμπεριφορών κατά των γυναικών μέσω του Ποινικού Δικαίου και περί Συναφών Θεμάτων Νόμος του 2020» και (β) «Ο περί της Καταπολέμησης του Διαδικτυακά Διαδιδόμενου Σεξισμού κατά των γυναικών μέσω του Ποινικού Δικαίου και περί Συναφών Θεμάτων Νόμος του 2020».