Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

Συμμετοχή Λειτουργού του Γραφείου σε ημερίδα του Κυπριακού Οργανισμού Αναπτύξεως Γης με θέμα: «ΚΟΑΓ: Κοινωνική κατοικία – Προκλήσεις και η σύγχρονη Ευρωπαϊκή Πρακτική»


Η Λειτουργός του Γραφείου Κατερίνα Καλλητσιώνη συμμετείχε σε ημερίδα του Κυπριακού Οργανισμού Αναπτύξεως Γης με θέμα: «ΚΟΑΓ: Κοινωνική κατοικία – Προκλήσεις και η σύγχρονη Ευρωπαϊκή Πρακτική».

Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε στις 17 Ιανουαρίου 2018, στη Λευκωσία.