Υπομνήματα - Υπόμνημα αναφορικά με Προτάσεις Νόμου, με τις οποίες προτείνεται τροποποίηση της περί Συντάξεων Νομοθεσίας κατά τρόπο ώστε να αναγνωρίζεται ως χήρα/χήρος, ο/η εκάστοτε σύζυγος του/της θανόντος/θανούσης υπαλλήλου, κατά τον χρόνο του θανάτου του, ακόμα και στην περίπτωση που ο γάμος τελέστηκε μετά από την αφυπηρέτησή του.


Υπόμνημα αναφορικά με Προτάσεις Νόμου, με τις οποίες προτείνεται τροποποίηση της περί Συντάξεων Νομοθεσίας κατά τρόπο ώστε να αναγνωρίζεται ως χήρα/χήρος, ο/η εκάστοτε σύζυγος του/της θανόντος/θανούσης υπαλλήλου, κατά τον χρόνο του θανάτου του, ακόμα και στην περίπτωση που ο γάμος τελέστηκε μετά από την αφυπηρέτησή του.

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Word Υπόμνημα-24_04_2018 (2).docx (Μέγεθος Αρχείου: 27,87Kb)