Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

Συμμετοχή Ανώτερου Λειτουργού του Γραφείου στη Γενική Συνέλευση του European Ombudsmen Institute (EOI)

Ο Ανώτερος Λειτουργός του Γραφείου κ. Γιώργος Κρασσάς, συμμετείχε στη Γενική Συνέλευση του European Ombudsmen Institute (EOI), στην εκδήλωση για την εικοστή επέτειο από την εγκαθίδρυση του People's Advocate Institution της Δημοκρατίας της Ρουμανίας και στο International Conference on Human Rights, που πραγματοποιήθηκαν στις 20 - 23 Σεπεμβρίου 2017, στο Βουκουρέστι.

Κατά την εκλογική διαδικασία της Γενικής Συνέλευσης, ο κ. Κρασσάς αναδείχθηκε Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΟΙ για την ερχόμενη τετραετία.