Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

Συμμετοχή Λειτουργού του Γραφείου σε δημόσια συζήτηση με θέμα «Εκσυγχρονισμός του Οικογενειακού Δικαίου»


Η Λειτουργός Α’ του Γραφείου Γεωργία Σταυρινίδου εκπροσώπησε το Γραφείο σε δημόσια συζήτηση που διοργανώθηκε από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης, με θέμα «Εκσυγχρονισμός του Οικογενειακού Δικαίου».

Η συζήτηση πραγματοποιήθηκε στις 2 Νοεμβρίου 2017, στη Λευκωσία.