Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

Συμμετοχή και Λειτουργού του Γραφείου στην Ετήσια Γενική Συνέλευση (AGM 2018) του Equinet

Ο Λειτουργός του Γραφείου κ. Κυριάκος Κυριάκου εκπροσώπησε το Γραφείο στην Ετήσια Γενική Συνέλευση (AGM 2018) του Equinet, κατά τη διάρκεια της οποίας ψηφίστηκαν το Στρατηγικό Πλάνο 2019-2022, το νέο Σχέδιο Εργασίας για το 2019, οι λογαριασμοί του Δικτύου και τα πρακτικά της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης του προηγούμενου έτους (AGM 2017).

Επίσης, στη Συνέλευση επικυρώθηκε η ένταξη στο Δίκτυο του Public Defender (Ombudsman) of Georgia (Γεωργία), του Council on Preventing and Eliminating Discrimination and Ensuring Equalit (Δημοκρατία της Μολδαβίας) και του Institute of Women and for Equal Opportunities (Ισπανία).

Η Γενική Συνέλευση πραγματοποιήθηκε στις 7 Νοεμβρίου 2018, στις Βρυξέλλες.