Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ως Ανεξάρτητος Μηχανισμός Προώθησης Προστασίας και Παρακολούθησης της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες και Φορέας Ισότητας και Καταπολέμησης των Διακρίσεων, αναφορικά με το ζήτημα της παροχής συνοδών βοηθών σε μαθητές και φοιτητές με αναπηρίες που φοιτούν στην ιδιωτική εκπαίδευση

Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatAYT_ 7_2018_.pdf