Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως

Έντυπα / ΕκδόσειςΒασικές έννοιες δικαιωμάτων - Σύμβαση του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες
Το έγγραφο περιλαμβάνει τις βασικές διαφάνειες της παρουσίασης που γίνεται από την Ανεξάρτητη Αρχή Προώθησης Δικαιωμάτων ΑμεΑ, στα πλαίσια των εκπαιδευτικών προγραμμάτων που διοργανώνονται στην Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης και απευθύνονται σε δημόσιους λειτουργούς. Σκοπός των προγραμμάτων αυτών είναι η αφύπνιση των συμμετεχόντων σε σχέση με τις αρχές σεβασμού και προστασίας των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρίες (ΑμεΑ) ούτως ώστε η ίση μεταχείριση των ΑμεΑ να είναι ουσιαστική και αποτελεσματική. Η παρουσίαση αυτή επιδιώκει την εξοικείωση με τις βασικότερες κεντρικές έννοιες και αρχές του σύγχρονου νομικού πλαισίου της Σύμβασης, η εμπέδωση των οποίων είναι απαραίτητη για την τήρηση των κρατικών υποχρεώσεων σχετικά με την αναπηρία, τη διασφάλιση δικαιωμάτων και την καταπολέμηση των στερεότυπων, των προκαταλήψεων και των εμποδίων που αντιμετωπίζουν τα ΑμεΑ.


Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Βασικές έννοιες δικαιωμάτων - Σύμβαση του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 4981,67Kb)