Διοργάνωση Σεμιναρίων/Εκπαιδεύσεων - Εκπαίδευση από Λειτουργό του Γραφείου μας αναφορικά με τον Οδηγό Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας Δημοσίων Υπαλλήλων


Εκπαίδευση από Λειτουργό του Γραφείου μας αναφορικά με τον Οδηγό Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας Δημοσίων Υπαλλήλων
Η Λειτουργός του Γραφείου Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Νάσια Διονυσίου υλοποίησε, ως εκπαιδεύτρια, σεμινάρια και εργαστήρια αναφορικά με τον Οδηγό Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας Δημοσίων Υπαλλήλων, τα οποία εντάσσονται στο πρόγραμμα Κατάρτισης μελών του γραμματειακού προσωπικού.

Τα σεμινάρια πραγματοποιήθηκαν στις 17 και 31 Μαΐου 2019, στην Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης.