Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

Συμμετοχή Λειτουργού σε συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών Μεταξύ Ανδρών


Στις 7/9/2020 η Λειτουργός του Γραφείου κ. Μελίνα Τριγγίδου συμμετείχε σε συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών Μεταξύ Ανδρών με θέματα (α) Ενημέρωση για τη λειτουργία του σωφρονιστικού ιδρύματος. (β) Η ανάγκη λήψης μέτρων κοινωνικής επανένταξης των φυλακισμένων.