Συμμετοχή σε εκδηλώσεις - Συμμετοχή Λειτουργού της Ανεξάρτητης Αρχής Προώθησης Δικαιωμάτων των Ατόμων με Αναπηρία σε ευρωπαϊκό συνέδριο με θέμα την εφαρμογή από την Ευρωπαϊκή Ένωση της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για την αναπηρία


Συμμετοχή Λειτουργού της Ανεξάρτητης Αρχής Προώθησης Δικαιωμάτων των Ατόμων με Αναπηρία σε ευρωπαϊκό συνέδριο με θέμα την εφαρμογή από την Ευρωπαϊκή Ένωση της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για την αναπηρία
Η Λειτουργός της Ανεξάρτητης Αρχής Προώθησης Δικαιωμάτων των Ατόμων με Αναπηρία Κατερίνα Χαρίτου συμμετείχε σε ολοήμερο συνέδριο που διοργάνωσε η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, με θέμα «The implementation of the UN CRPD by the EU: Assessing the impact of the UN Committee on the Rights of Persons with Disabilities’ concluding observations – The way forward».

Ανάμεσα σε άλλα ακούστηκαν οι απόψεις του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης- FRA, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του EDF (European Disability Forum) και του Ευρωπαίου Ombudsman, ως το ευρωπαϊκό πλαίσιο που συνιστά τον ανεξάρτητο μηχανισμό παρακολούθησης της Σύμβασης από πλευράς ΕΕ, αλλά και οι θέσεις της Επιτροπής του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των ΑμεΑ, εκπροσώπων των βασικότερων αναπηρικών οργανώσεων κρατών της ΕΕ και του ESSC.

Το Συνέδριο πραγματοποιήθηκε στις 10 Σεπτεμβρίου 2015 στη Θεσσαλονίκη.

Περισσότερα για το Συνέδριο εδώ.