Συμμετοχή σε εκδηλώσεις - Συμμετοχή Λειτουργού της Αρχής Ισότητας σε εκδήλωση του Συνδέσμου Καταναλωτών Πάφο


Συμμετοχή Λειτουργού της Αρχής Ισότητας σε εκδήλωση του Συνδέσμου Καταναλωτών Πάφο
Την Τρίτη, 24 Ιανουαρίου 2017, η Λειτουργός της Αρχής Ισότητας Κατερίνα Χαρίτου συμμετείχε σε εκδήλωση του Συνδέσμου Καταναλωτών Πάφου και προέβη σε σχετική παρουσίαση με θέμα «Διακρίσεις στην εργασία: Τα παραδείγματα του φύλου και της αναπηρίας».