Συμμετοχή σε εκδηλώσεις - Συμμετοχή Λειτουργού της Αρχής κατά των Διακρίσεων σε Συνέδριο με θέμα «Σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση στην Κύπρο και στην Ευρώπη»


Συμμετοχή Λειτουργού της Αρχής κατά των Διακρίσεων σε Συνέδριο με θέμα «Σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση στην Κύπρο και στην Ευρώπη»
Η Λειτουργός της Αρχής κατά των Διακρίσεων Ζηναΐδα Ονουφρίου συμμετείχε, στις 19 Σεπτεμβρίου 2012, σε Συνέδριο του Κυπριακού Συνδέσμου Οικογενειακού Προγραμματισμού, υπό την αιγίδα της Κυπριακής
Προεδρίας της Ε.Ε., με θέμα: «Σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση στην Κύπρο και στην Ευρώπη».