Συμμετοχή σε εκδηλώσεις - Συμμετοχή Λειτουργού της Αρχής Ισότητας στην Ομάδα Εργασίας για θέματα φύλου του Ευρωπαϊκού Δικτύου των Αρχών Ισότητας των κρατών μελών της Ε.Ε. (Equinet)


Συμμετοχή Λειτουργού της Αρχής Ισότητας στην Ομάδα Εργασίας για θέματα φύλου του Ευρωπαϊκού Δικτύου των Αρχών Ισότητας των κρατών μελών της Ε.Ε. (Equinet)
Η Λειτουργός της Αρχής Ισότητας Δέσποινα Μέρτακκα συμμετείχε το 2013 στην Ομάδα Εργασίας για θέματα Επικοινωνίας του Ευρωπαϊκού Δικτύου των Αρχών Ισότητας των κρατών μελών της Ε.Ε. (Equinet).

Οι συναντήσεις της Ομάδας πραγματοποιήθηκαν στις Βρυξέλλες, στα γραφεία του Equinet, στις 26 Φεβρουαρίου και 24 Απριλίου 2013.