Παρουσία στα ΜΜΕ - 15/07/2015 Εφημερίδα Φιλελεύθερος "Άλλα λεν τα Ηνωμένα Έθνη και άλλα η Κύπρος για ΑμεΑ"


15/07/2015 Εφημερίδα Φιλελεύθερος "Άλλα λεν τα Ηνωμένα Έθνη και άλλα η Κύπρος για ΑμεΑ"
15/07/2015 Εφημερίδα Φιλελεύθερος