Δελτία Τύπου/Ανακοινώσεις - Ανακοίνωση Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων


Ανακοίνωση Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων ΔικαιωμάτωνΑνακοίνωση Επιτρόπου Διοικήσεως
και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
25 Απριλίου 2018


Σε συνέχεια των όλων όσων έχουν αναφερθεί σήμερα στη Βουλή, στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως, σημειώνω τ’ ακόλουθα:

Παρ’ ότι το θέμα συζήτησης, αφορούσε τροποποίηση του Επιτρόπου Διοικήσεως Νόμου καθώς επίσης και εκθέσεις του Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, «Επίτροπο» εντούτοις με παρέμβαση παρούσας βουλευτή, έφερε στο προσκήνιο σχετική αλληλογραφία της κας Κουκουμά με την «Επίτροπο».

Σχετικό «αίτημα» της κας Κουκουμά ήταν η παρέμβαση της «Επιτρόπου» σχετικά με το περιεχόμενο της Αρχιεπισκοπικής εγκυκλίου για τα Χριστούγεννα καθώς επίσης και για το περιστατικό σύλληψης αλλοδαπής γυναίκας, συζύγου ποδοσφαιριστή.

Με την απάντηση μου ημερομηνίας 24 Απριλίου 2018 προς την κα Κουκουμά (αντίγραφο της οποίας επισυνάπτεται) έθεσα το αρ. 5 του περί Επιτρόπου Διοικήσεως Νόμου, όπου ρητά αναφέρεται ότι ο «Επίτροπος» επιλαμβάνεται και εξετάζει θέματα που υποβάλλονται από παραπονούμενο ο οποίος επηρεάζεται άμεσα και προσωπικά ενώ συνάμα επιλαμβάνεται θέματα αυτεπαγγέλτως για υποθέσεις γενικότερου ενδιαφέροντος.

Η αυτεπάγγελτη αυτή «κρίση» είναι άμεσα συνδεδεμένη με την ανεξαρτησία του Θεσμού και όπως προαναφέρθηκε και στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή δεν επιδέχεται οδηγίες, υποδείξεις ή πιέσεις από οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο.

Ανάφερα επίσης ότι το ζήτημα «ρητορικής μίσους» δεν είναι ζήτημα απλό και αόριστο αλλά σύμφωνα με τη νομολογία του ΕΔΔΑ και «γνώμη» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχει «μετρήσιμα κριτήρια» και άπτεται στοιχείων υποκίνησης και απειλής εναντίον προσώπου ή προσώπων και η απειλή αυτή να είναι υπαρκτή με την έννοια ότι αυτός που επικαλείται ρητορική μίσους να έχει την δυνατότητα υλοποίησης της απειλής και του μίσους του.

Διαφορετική αυθαίρετη προσέγγιση του «μίσους» τείνει να παραβιάσει ένα βασικό θεμελιώδες δικαίωμα του ανθρώπου, αυτό της «ελευθερίας της έκφρασης».

Το δε συμβάν σύλληψης αλλοδαπής γυναίκας κατά ην διάρκεια αστυνομικού ελέγχου ως προς την εξακρίβωση στοιχείων σε σχέση νόμιμη παραμονή είναι ζήτημα το οποίο επιλήφθηκε άμεσα η Αστυνομία, όπου προέβη σε σχετική απολογία.

Ως εκ των πιο πάνω επέλεξα κατά την «κρίση» μου να μην προβώ σε αυτεπάγγελτη τοποθέτηση επί των πιο πάνω ζητημάτων.

Εξήγησα δε στην κα Κουκουμά ότι το αίτημά της δεν ενέπιπτε ούτε σε ζήτημα που την αφορούσε άμεσα και προσωπικά ούτε και σε θέμα που κατά την «κρίση» μου είχα προβεί σε αυτεπάγγελτη τοποθέτηση. Έθεσα δε τον εαυτό μου στη διάθεσή της τόσο για την ίδια όσο και για άλλο πρόσωπο το οποίο εκπροσωπεί και επηρεάζεται άμεσα και προσωπικά.

Με σημερινή επιστολή της ημερομηνίας 25 Απριλίου 2018 σημειώνει ότι είχα ευθύνη ως Αρχή κατά των Διακρίσεων να επιληφθώ του θέματος και όχι ως Επίτροπος Διοικήσεως.

Δυστυχώς έφερε στην επιφάνεια την πεπλανημένη εντύπωση που έχει η κα Κουκουμά και πιθανόν άλλων προσώπων ως προς τις Αρμοδιότητες του Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Δεν υπάρχει καμιά άλλη αρχή που να επιλαμβάνεται ζητήματα διακρίσεων και προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Με βάση τον εναρμονιστικό με το ενωσιακό Δίκαιο, Νόμο (42(1)/2004), του περί Καταπολέμησης των Φυλετικών και Ορισμένων Άλλων Διακρίσεων (Επίτροπος) Νόμος, ο «Επίτροπος» καθίσταται αρμόδιος να εξετάζει και θέματα που αφορούν διακρίσεις και παραβιάζουν τα θεμελιώδη ανθρώπινα Δικαιώματα. Με απόφαση δε του Υπουργικού Συμβουλίου ο «Επίτροπος» καθίσταται φορέας ισότητας.

Ο Νόμος αυτός επέκτεινε τις αρμοδιότητες του «Επιτρόπου» να επεμβαίνει όπου διαπιστώνει διάκριση όχι μόνο στο χώρο της Διοίκησης αλλά επιπλέον και στον ιδιωτικό τομέα είτε μετά από παράπονο είτε Αυτεπάγγελτα κατά την κρίση του, χωρίς να καθοδηγείται από κανένα.

Δεν υπάρχει ξεχωριστή αρχή, κατά των διακρίσεων, κατ’ ακρίβεια καμιά άλλη αρχή αλλά ο Νόμος παρέχει επιπλέον αρμοδιότητες στο πρόσωπο του εκάστοτε «Επιτρόπου» λόγω της διαχρονικής του παρέμβασης και Προστασίας των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων είτε από την κακοδιοίκηση είτε από αυθαιρεσίες είτε από παραβίαση «Νόμου». Αυτό δε που αναφέρεται στην ιστοσελίδα του Γραφείου μου ως Αρχές, υποδηλούν τους τομείς των θεμάτων και αρμοδιοτήτων του «Επιτρόπου».

Ο «Επίτροπος» στα πλαίσια των Αρμοδιοτήτων του με βάση τον προαναφερθέντα Νόμο (42(1)2004) επεμβαίνει όπου διαπιστώνει ο ίδιος ότι υπάρχει διάκριση.

Η ενασχόληση του «Επιτρόπου» εν γένει με την προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, οδήγησαν στην αναγνώριση του «Επιτρόπου» από τον ΟΗΕ ως National Human Rights Institution (NHRI), δηλαδή Εθνικό Θεσμό Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ή σε άλλη μετάφραση ως Εθνική Ανεξάρτητη Αρχή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Στο πρόσωπο δε του «Επιτρόπου» ανατέθηκαν και ο Μηχανισμός παρακολούθησης εφαρμογής της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για ΑμεΑ, καθώς επίσης ο Μηχανισμός πρόληψης κατά των Βασανιστηρίων.

Όπως αποκρυσταλλώνεται από όλα τα πιο πάνω ο Επίτροπος Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κατέχει τις πιο πάνω αρμοδιότητες και τις ασκεί σύμφωνα με το Νόμο και την εντολή που έχει ανατεθεί σε αυτόν, είτε στα πλαίσια παραπόνου από πρόσωπο που επηρεάζεται άμεσα και προσωπικά είτε αυτεπαγγέλτως σύμφωνα με την «κρίση» του.

Η ανεξαρτησία του Επιτρόπου όχι μόνο επιτρέπει αλλά επιβάλλει όπως ο ίδιος να μην δέχεται ούτε πιέσεις ούτε οδηγίες αλλά ούτε υποβολές από κανένα τρίτο πρόσωπο γιατί: «Όποιος ελεύθερα συλλογάται, συλλογάται καλάΡήγας ΦεραίοςΜαρία Στυλιανού-Λοττίδη
Επίτροπος Διοικήσεως και
Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Word anakoinosi.doc (Μέγεθος Αρχείου: 38,25Kb)