Δελτία Τύπου/Ανακοινώσεις - Ημερολόγιο Δικτύου Equinet - 2019


Ημερολόγιο Δικτύου Equinet - 2019
Η σύντομη περιγραφή της Έκθεσης της Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με τη διασφάλιση Χώρου Θρησκευτικής Λατρείας στην Πάφο για τις ανάγκες των Μουσουλμάνων κατά τη διάρκεια της γιορτής του Ραμαζανιού φιλοξενείται στο ημερολόγιο του Δικτύου Equinet για το 2019.