Παρουσία στη Βουλή


2019

H Επίτροπος Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κ. Μαρία Στυλιανού Λοττίδη και οι Λειτουργοί του Γραφείου Νιόβη Γεωργιάδη και Δέσποινα Μέρτακκα (αντίστοιχα) συμμετείχαν σε κοινή συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών με την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, στις 9 και 15 Μαΐου 2019, για συζήτηση του θέματος «Ενημέρωση από την Αστυνομία Κύπρου για τη διαδικασία που ακολουθείται στην εξέταση καταγγελιών για ελλείποντα πρόσωπα».

H Λειτουργός του Γραφείου Μαρία Τσότση παρευρέθηκε σε συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος ημερομηνίας 3 Απριλίου 2019, αναφορικά με το θέμα «επέμβαση του Τμήματος Δασών στις προστατευόμενες παραλίες ωοτοκίας των θαλάσσιων χελωνών της Λίμνης και της Αργάκας στον Κόλπο Χρυσοχούς και οι επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον της περιοχής».

Ο Λειτουργός του Γραφείου Κυριάκος Κυριάκου συμμετείχε σε συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στις 5 Μάρτιου 2019, για συζήτηση των θεμάτων (α) Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αυτιστικά χαρακτηριστικά, η ανάγκη στήριξης των οικογενειών τους και η δημιουργία κατάλληλων υποδομών φροντίδας και εκπαίδευσης και (β) Η ανάγκη δημιουργίας Κέντρων Φιλοξενίας Ενήλικων Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες ή οικονομικής ενίσχυσης των υφιστάμενων κέντρων για φιλοξενία των ατόμων με ψυχιατρικά προβλήματα και τα οποία έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας τους.

Η Λειτουργός του Γραφείου Νιόβη Γεωργιάδη συμμετείχε σε συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών, στις 20 Φεβρουαρίου 2019, κατά την οποία συνεχίστηκε η συζήτηση για το Νομοσχέδιο αναφορικά με την παρενόχληση και την παρενοχλητική παρακολούθηση. Στην εν λόγω Συνεδρία υποβλήθηκε σχετικό Υπόμνημα από το Γραφείο μας.

Η Λειτουργός του Γραφείου Έλενα Καρεκλά συμμετείχε σε συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, στις 19 Φεβρουαρίου 2019, κατά την οποία συνεχίστηκε η συζήτηση για το Νομοσχέδιο με τίτλο «Ο περί Προσβασιμότητας των Ιστοτόπων και των Εφαρμογών για Φορητές Συσκευές των Οργανισμών του Δημοσίου Τομέα Νόμος του 2018».

H Επίτροπος Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κ. Μαρία Στυλιανού Λοττίδη και η Λειτουργός κ. Κατερίνα Καλλητσιώνη, συμμετείχαν σε συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως στις 30 Ιανουαρίου 2019, για συζήτηση του θέματος «Εκθέσεις Επιτρόπου Διοικήσεως».2018

• H Λειτουργός Α΄ του Γραφείου κ. Γεωργία Σταυρινίδου συμμετείχε σε συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας και Πολιτισμού, στις 14 Νοεμβρίου 2018, κατά την οποία συζητήθηκαν τα προβλήματα που υπάρχουν στην προσέλκυση ξένων φοιτητών στην Κύπρο.

  • H Επίτροπος Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κ. Μαρία Στυλιανού Λοττίδη και οι Ανώτεροι Λειτουργοί κ.κ. Γιώργος Κρασσάς και Μαρία Χριστοφόρου, συμμετείχαν σε συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού, στις 7 Νοεμβρίου 2018, για συζήτηση για συζήτηση του προϋπολογισμού του Γραφείου Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

  • Η Λειτουργός του Γραφείου Νάσια Διονυσίου συμμετείχε σε συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, στις 6 Νοεμβρίου 2018, κατά την οποία συζητήθηκε το Νομοσχέδιο με τίτλο «Ο περί Προσβασιμότητας των Ιστοτόπων και των Εφαρμογών για Φορητές Συσκευές των Οργανισμών του Δημοσίου Τομέα Νόμος του 2018».
   • Οι Λειτουργοί του Γραφείου κ.κ. Κατερίνα Καλλητσιώνη και Κυριάκος Κυριάκου, συμμετείχαν σε κλειστή συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών Μεταξύ Αντρών και Γυναικών, στις 22 Οκτωβρίου 2018, για ενημέρωση της Επιτροπής τα θέματα της Εμπορίας και της Εκμετάλλευσης προσώπων και της προστασίας των θυμάτων στην Κυπριακή Δημοκρατία.
    • Η Λειτουργός του Γραφείου κ. Κατερίνα Καλλητσιώνη συμμετείχε σε συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών Μεταξύ Αντρών και Γυναικών, στις 8 Οκτωβρίου 2018, για συζήτηση της πορεία υλοποίησης της νομοθεσίας περί της καταπολέμησης της εμπορίας και της εκμετάλλευσης προσώπων και της προστασίας των θυμάτων, ιδιαίτερα όσον αφορά στη λειτουργία της Πολυθεματικής Συντονιστικής Ομάδας (ΠΣΟ).
     • H Επίτροπος Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κ. Μαρία Στυλιανού Λοττίδη και η Λειτουργός κ. Κατερίνα Καλλητσιώνη, συμμετείχαν σε συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών στις 25 Σεπτεμβρίου 2018, για τη συζήτηση των θεμάτων (α) τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αυτιστικά χαρακτηριστικά, η ανάγκη στήριξης των οικογενειών τους και η δημιουργία κατάλληλων υποδομών φροντίδας και εκπαίδευσης και (β) η ανάγκη δημιουργίας Κέντρων Φιλοξενίας Ενήλικων Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες ή οικονομικής ενίσχυσης των υφιστάμενων κέντρων για φιλοξενία ατόμων με ψυχιατρικά προβλήματα και τα οποία έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας τους.

     • H Επίτροπος Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κ. Μαρία Στυλιανού Λοττίδη και η Λειτουργός κ. Κατερίνα Καλλητσιώνη, συμμετείχαν σε συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών στις 24 Σεπτεμβρίου 2018, για συζήτηση του θέματος «ο περί Φυλακών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018».

     • Η Ανώτερη Λειτουργός του Γραφείου κ. Μαρία Χριστοφόρου και ο Λειτουργός του Γραφείου κ. Κυριάκος Κυριάκου συμμετείχαν σε συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, στις 18 Σεπτεμβρίου 2018, για τη συζήτηση των θεμάτων (α) η καθυστέρηση που παρατηρείται στην εξέταση των αιτήσεων για την παροχή επιδόματος φροντίδας σε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία, ο τρόπος υπολογισμού του εν λόγω επιδόματος και τα προβλήματα που παρουσιάζονται σε δικαιούχους και φροντιστές λόγω του τρόπου καταβολής του και (β) η ανάγκη εκσυγχρονισμού του επιδόματος φροντίδας που δίνεται στα τετραπληγικά άτομα με σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των ατόμων αυτών.

     • Ο Λειτουργός του Γραφείου κ. Κυριάκος Κυριάκου συμμετείχε σε συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, στις 26 Ιουνίου 2018, για τη συζήτηση του θέματος «ο περί της Πρόσληψης Ατόμων με Αναπηρίες στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018».

     • H Λειτουργός Α΄ του Γραφείου κ. Γεωργία Σταυρινίδου συμμετείχε σε συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας και Πολιτισμού, στις 20 Ιουνίου 2018, κατά την οποία συζητήθηκαν οι δυσκολίες και τα προβλήματα που δημιουργούνται στο Εκπαιδευτικό Σύστημα από την εφαρμογή του νέου προγράμματος για τους αλλόγλωσσους μαθητές.

     • H Λειτουργός Α΄ του Γραφείου κ. Γεωργία Σταυρινίδου συμμετείχε σε συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών Μεταξύ Αντρών και Γυναικών, στις 18 Ιουνίου 2018, για τη συζήτηση του θέματος της ανάγκης ενίσχυσης του θεσμού της ανάδοχης φροντίδας παιδιών στην Κύπρο και οι υποχωρήσεις του κράτους προς τη στήριξη των παιδιών αυτών.

     • H Επίτροπος Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κ. Μαρία Στυλιανού Λοττίδη, η Πρώτη Λειτουργός κ. Ελένη Χατζηττοφή, οι Ανώτεροι Λειτουργοί κ.κ. Γιώργος Κρασσάς και Μαρία Χριστοφόρου και η Λειτουργός κ. Κατερίνα Καλλητσιώνη, , συμμετείχαν σε συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως στις 25 Απριλίου 2018, για συζήτηση των θεμάτων (α) «ο περί Επιτρόπου Διοικήσεως (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017 και (β) Εκθέσεις Επιτρόπου Διοικήσεως, της Αρχής Ισότητας και της Αρχής κατά του Ρατσισμού και των Διακρίσεων».

     • H Λειτουργός Α΄ του Γραφείου κ. Γεωργία Σταυρινίδου συμμετείχε σε συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών, στις 25 Απριλίου 2018, αναφορικά με τον εκσυγχρονισμό του οικογενειακού δικαίου.

     • Η Πρώτη Λειτουργός του Γραφείου κ. Ελένη Χατζηττοφή και ο Λειτουργός του Γραφείου Κυριάκος Κυριάκου συμμετείχαν σε συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, στις 15 Μαΐου 2018, με θέμα την ενημέρωση της Επιτροπής για την έκθεση της Κύπρου προς τον ΟΗΕ σε σχέση με την εφαρμογή της Σύμβασης για τα δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία.

     • H Λειτουργός Α΄ του Γραφείου κ. Γεωργία Σταυρινίδου συμμετείχε σε συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών Μεταξύ Αντρών και Γυναικών, στις 21 Μαΐου 2018, κατά την οποία συζητήθηκε η ανάγκη ενίσχυσης του θεσμού της ανάδοχης οικογένειας.

     H Λειτουργός του Γραφείου Νιόβη Γεωργιάδη, συμμετείχε σε συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στις 20 Φεβρουαρίου 2018, κατά τη διάρκεια της οποίας συζητήθηκε η τροποποίηση του περί Πατρότητας Νόμου και του περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμου.

     Ο Λειτουργός του Γραφείου Κυριάκος Κυριάκου συμμετείχε σε συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στις 12 Φεβρουαρίου 2018, για συζήτηση της πρότασης νόμου για τροποποίηση του περί Νοητικά Καθυστερημένων Ατόμων Νόμου (ο περί Νοητικά Καθυστερημένων Ατόμων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017).

     H Λειτουργός του Γραφείου Κατερίνα Καλλητσιώνη συμμετείχε σε συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών Μεταξύ Αντρών και Γυναικών, στις 26 Φεβρουαρίου 2018, για συζήτηση της πρότασης νόμου για τροποποίηση του άρθρου 169Α του περί Ποινικού Κώδικα Νόμου, που αφορά στον ιατρικό τερματισμό της εγκυμοσύνης και τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες αυτός επιτρέπεται.

     H Λειτουργός του Γραφείου Κατερίνα Καλλητσιώνη συμμετείχε σε συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών Μεταξύ Αντρών και Γυναικών, στις 12 Μαρτίου 2018, στην όποια συζητήθηκε θέμα το οποίο άπτεται των συνθηκών διαβίωσης των φιλοξενούμενων στο Κέντρο Υποδοχής Αιτητών Πολιτικού Άσυλου στην Κοφίνου και των όσων διαπιστώθηκαν κατά την επιτόπια επίσκεψη της Επιτροπής που έγινε στις 12 Φεβρουαρίου 2018.

     H Λειτουργός του Γραφείου Κατερίνα Καλλητσιώνη συμμετείχε σε συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών Μεταξύ Αντρών και Γυναικών, στις 19 Μαρτίου 2018, για συζήτηση της πρότασης νόμου για τροποποίηση του άρθρου 169Α του περί Ποινικού Κώδικα Νόμου, που αφορά στον ιατρικό τερματισμό της εγκυμοσύνης και τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες αυτός επιτρέπεται.

     Η Λειτουργός Α΄ του Γραφείου κ. Γεωργία Σταυρινίδου συμμετείχε σε συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας και Πολιτισμού, στις 21 Μαρτίου 2018, κατά την οποία συζητήθηκαν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί που απασχολούνται στα απογευματινά και βραδινά προγράμματα του ΥΠΠ με τη μορφή της αγοράς υπηρεσιών.

     Οι Λειτουργοί του Γραφείου Θέκλα Δημητριάδη και Κατερίνα Καλλητσιώνη συμμετείχαν σε συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών Μεταξύ Αντρών και Γυναικών, στις 26 Μαρτίου 2018, κατά την οποία συνεχίστηκε η συζήτησε αναφορικά με τον περί της Πρόληψης και της Καταπολέμησης της Εμπορίας και Εκμετάλλευσης Προσώπων και της Προστασίας των Θυμάτων (Τροποποιητικός) Νόμο του 2016.


     2017

     • Ο Λειτουργός του Γραφείου Κυριάκος Κυριάκου συμμετείχε σε συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών, στις 4 Δεκεμβρίου 2017, για συζήτηση της στασιμότητας που επικρατεί σχετικά με τις αποζημιώσεις που οφείλει να καταβάλει το κράτος στους ιδιοκτήτες γης που βρίσκεται εντός της αρχαιολογικής περιοχής της Αμαθούντας και ως εκ τούτου έχει απαλλοτριωθεί, καθώς και για τις αλλαγές στις πολεοδομικές ζώνες στην ίδια περιοχή.

     • Η Λειτουργός Α΄ του Γραφείου Γεωργία Σταυρινίδου συμμετείχε σε συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών, στις 29 Νοεμβρίου 2017, για συζήτηση του περί Προστασίας από Παρενόχληση και Παρενοχλητική Παρακολούθηση Νόμου του 2017.

     • Η Λειτουργός Α΄ του Γραφείου Γεωργία Σταυρινίδου συμμετείχε σε συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών, στις 8 Νοεμβρίου 2017, για συζήτηση του περί Αποκάλυψης Πληροφοριών προς Όφελος του Δημοσίου Συμφέροντος Νόμου του 2016.

     • H Λειτουργός του Γραφείου Αντωνία Κυριακίδου, συμμετείχε σε συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών, στις 23 Οκτωβρίου 2017, για συζήτηση του θέματος «Γονική Αποξένωση – Οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι γονείς που βρίσκονται σε διάσταση ή είναι διαζευγμένοι ως προς την επικοινωνία με τα παιδιά τους».

     • Η Επίτροπος Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Μαρία Στυλιανού-Λοττίδη και ο Ανώτερος Λειτουργός του Γραφείου Γιώργος Κρασσάς, συμμετείχαν σε συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού, στις 18 Οκτωβρίου 2017, για παρουσίαση/συζήτηση του Προϋπολογισμού του Γραφείου για το έτος 2018.

     • Η Επίτροπος Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Μαρία Στυλιανού-Λοττίδη είχε συνάντηση με την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών, στις 16 Οκτωβρίου 2017.

     • Ο Λειτουργός Α΄ του Γραφείου Κώστας Ιωάννου και η Λειτουργός Μελίνα Τριγγίδου συμμετείχαν σε συνεδρία της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών, στις 11 Οκτωβρίου 2017, για συζήτηση των θεμάτων (α) Η νομιμότητα της χρήσης σύγχρονων τεχνολογιών (drones κ.α) ως μέσου παρακολούθησης και (β) Η αδυναμία καταδικασθέντων να εργαστούν μετά την έκτιση της ποινής τους αφού η εργοδότηση της πολλούς τομείς απαιτεί λευκό ποινικό μητρώο το οποίο δεν μπορούν να εξασφαλίσουν.

     • H Λειτουργός του Γραφείου Κατερίνα Καλλητσιώνη συμμετείχε σε συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών, στις 9 Οκτωβρίου 2017, για συζήτηση του περί Φυλακών (Τροποποιητικός) Νόμου του 2015.

     • Ο Λειτουργός Α΄ του Γραφείου Κώστας Ιωάννου και η Λειτουργός Μελίνα Τριγγίδου συμμετείχαν σε συνεδρία της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών, στις 2 Οκτωβρίου 2017, για συζήτηση του θέματος «Η ανάγκη λήψης μέτρων κοινωνικής επανένταξης των φυλακισμένων».

     • Η Υπεύθυνη για θέματα που αφορούν τον Ανεξάρτητο Μηχανισμό Προώθησης, Προστασίας και Παρακολούθησης της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία, κ. Ελένη Χατζηττοφή και ο Λειτουργός του Γραφείου Κυριάκος Κυριάκου συμμετείχαν σε συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, στις 26 Σεπτεμβρίου 2017, για τη συζήτηση των θεμάτων (α) τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αυτιστικά χαρακτηριστικά, η ανάγκη στήριξης των οικογενειών τους και η δημιουργία κατάλληλων υποδομών φροντίδας και εκπαίδευσης και (β) η ανάγκη δημιουργία Κέντρων Φιλοξενίας Ενήλικων Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες ή οικονομικής ενίσχυσης των υφιστάμενων κέντρων για φιλοξενία των ατόμων με ψυχιατρικά προβλήματα τα οποία έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας τους.

     • H Λειτουργός του Γραφείου Κατερίνα Καλλητσιώνη, συμμετείχε σε συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών, στις 25 Σεπτεμβρίου 2017, για συζήτηση των θεμάτων (α) «Ενημέρωση για τη λειτουργία του σωφρονιστικού ιδρύματος καθώς επίσης και των εργασιών του Συμβουλίου Αποφυλάκισης Κρατουμένων Επ' Αδεία» και (β) «Η ανάγκη λήψης μέτρων κοινωνικής επανένταξης των φυλακισμένων».

     • Η Επίτροπος Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Μαρία Στυλιανού-Λοττίδη και η Λειτουργός του Γραφείου Κατερίνα Καλλητσιώνη, συμμετείχαν σε συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως, στις 20 Σεπτεμβρίου 2017, για συζήτηση του θέματος «Η κατ' επανάληψη μη συμμόρφωση της Δημόσιας Υπηρεσίας, της Αστυνομίας, του Στρατού, των ΝΠΔΔ και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με τις αποφάσεις του Δικαστηρίου».

     • H Λειτουργός του Γραφείου Αντωνία Κυριακίδου συμμετείχε σε συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, στις 19 Σεπτεμβρίου 2017, για συζήτηση του θέματος της πρόθεσης της κυβέρνησης να τερματίσει τη λειτουργία Στεγών Ηλικιωμένων και Βρεφοκομικών Σταθμών του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

     • Η Επίτροπος Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Μαρία Στυλιανού – Λοττίδη, και η Λειτουργός του Γραφείου, Κατερίνα Καλλητσιώνη, παρευρέθηκαν στη συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προσφύγων – Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων – Παθόντων, στις 12 Σεπτεμβρίου 2017, στην οποία έγινε ενημέρωση για την Έκθεση της Επιτρόπου Διοικήσεως (ημερ. 31 Μαΐου 2017), καθώς και για τις πρόσφατες αποφάσεις του Διοικητικού Δικαστηρίου σε σχέση με αποφάσεις της Επιτροπής Στεγαστικής Βοήθειας της Υπηρεσίας Μερίμνης και Αποκαταστάσεως Εκτοπισθέντων.

     Οι Λειτουργοί του Γραφείου Νάσια Διονυσίου και Πανίκος Γιωργαλλή συμμετείχαν σε συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, στις 27 Ιουνίου 2017, κατά την οποία συνεχίστηκε η συζήτηση σε σχέση με το Νομοσχέδιο με τίτλο «ο περί Παροχής Επιδόματος Τέκνου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017. Με αφορμή τη συζήτηση, υποβλήθηκε Υπόμνημα της Επιτρόπου Διοικήσεως.

     • Η Λειτουργός του Γραφείου Νιόβη Γεωργιάδη συμμετείχε σε συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, στις 27 Ιουνίου 2017, κατά την οποία συζητήθηκαν το θέμα της άδειας πατρότητας και οι τροποποιήσεις του περι Προστασίας της Μητρότητας Νόμου.

     • Η Λειτουργός του Γραφείου Νάσια Διονυσίου συμμετείχε σε συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας και Πολιτισμού, στις 20 Ιουνίου 2017, αναφορικά με τον «περί της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Πρόληψη και την Καταπολέμηση της Βίας κατά των Γυναικών και της Ενδοοικογενειακής Βίας (Κυρωτικός ) Νόμο του 2017»

     • Οι Λειτουργοί του Γραφέιου Πανίκος Γιωργαλλή και Νάσια Διονυσίου συμμετείχαν σε συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, στις 20 Ιουνίου 2017, κατά την οποία συζητήθηκαν προτεινόμενες τροποποιήσεις επί του περί Παροχής Επιδόματος Τέκνου Νόμου, του περί Προστασίας της Μητρότητας Νόμου και του περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμου, καθώς και η εισήγηση για υιοθέτηση νομοθεσίας αναφορικά με την προστασία της πατρότητας.

     • Η Υπεύθυνη για θέματα που αφορούν την Ανεξάρτητη Αρχή Προώθησης των Δικαιωμάτων των Ατόμων με Αναπηρία, κ. Ελένη Χατζηττοφή, συμμετείχε σε συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, στις 13 Ιουνίου 2017, στην οποία συνεχίστηκε η συζήτηση για ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής αναφορικά με την έκθεση της Κύπρου προς τον ΟΗΕ σε σχέση με την εφαρμογή της Σύμβασης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία. Στην ίδια συνεδρία εξετάστηκαν, επίσης, τα προβλήματα που δημιουργούνται στα άτομα με αναπηρίες λόγω του ηλικιακού περιορισμού που τίθεται στο Σχέδιο Παροχής Επιδόματος Βαριάς Κινητικής Αναπηρίας.

     • Ο Λειτουργός του Γραφείου Γιώργος Κακότας συμμετείχε σε συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών, στις 29 Μαΐου 2017,κατά την οποία συζητήθηκε ο Περί Γάμου (Τροποιητικός) Νόμος του 2017. Για το εν λόγω θέμα, το Υπουργείο Εσωτερικών έχει ετοιμάσει τροποιητικό νομοσχέδιο ώστε να διαγραφούν οι αναφορές σε «θρήσκευμα» και «θρησκεία» από τα έγγραφα που υποβάλλονται και εκδίδονται δυνάμει του περί Γάμου Νόμου. Η προτεινόμενη τροποποίηση έλαβε υπόψη τις θέσεις, διαπιστώσεις και εισηγήσεις σχετικής Έκθεσης της Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, στην οποία διατυπώθηκε η βασική θέση ότι η υποχρέωση αποκάλυψης των θρησκευτικών πεποιθήσεων των ατόμων που συνάπτουν πολιτικό γάμο (μέσω του περί Γάμου Νόμου), εκθέτει τα άτομα αυτά σε διακρίσεις και παραβιάζει τα δικαιώματα τους στο σεβασμό της ιδιωτικής ζωής και της ελευθερίας σκέψης και συνείδησης.

     • H Λειτουργός του Γραφείου Θέκλα Δημητριάδου, συμμετείχε σε συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών, στις 22 Μαΐου 2017, με θέμα την Έκθεση της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού αναφορικά με τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των ανήλικων αιτητών ασύλου που φιλοξενούνται στο Κέντρο Υποδοχής και Φιλοξενίας Αιτητών Διεθνούς Προστασίας (ΚΥΦΑΔΠ) στην Κοφίνου σε θέματα εκπαίδευσης και φιλοξενίας.

     • H Λειτουργός του Γραφείου Κατερίνα Χαρίτου, συμμετείχε σε συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών, στις 22 Μαΐου 2017, για τη συζήτηση του θέματος της προσβασιμότητας των οπτικοακουστικών υπηρεσιών σε άτομα με οπτική ή ακουστική αναπηρία.

     Ενώπιον της Επιτροπής Θεσμών της Βουλής βρέθηκε την Τετάρτη, 17 Μαΐου 2017, για μια πρώτη συνάντηση η νέα Επίτροπος Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Μαρία Στυλιανού-Λοττίδη, η οποία εξέφρασε την ετοιμότητά της να είναι δίπλα στον κάθε πολίτη αλλά και εξήρε το έργο που επιτελούν οι λειτουργοί του γραφείου της παρά το μεγάλο φόρτο εργασίας. «Θα είμαι δίπλα στον κάθε πολίτη», είπε, προσθέτοντας ότι στόχος της είναι να φέρει τα προβλήματα του πολίτη και ενώπιον της Βουλής αλλά και ενώπιον της όποιας αρχής χρειάζεται για να υπάρξει επίλυσή τους. Περισσότερα εδώ

     • H Λειτουργός του Γραφείου Θέκλα Δημητριάδου, συμμετείχε σε συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών, στις 15 Μαΐου 2017, για τη συζήτηση του θέματος του κρατικού καταφύγιου θυμάτων εμπορίας προσώπων.

     • H Λειτουργός του Γραφείου Μελίνα Τριγγίδου, συμμετείχε σε συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών, στις 8 Μαΐου 2017, με θέμα "Η παντελής έλλειψη και ανάγκη δημιουργίας προσβάσιμων κέντρων στήριξης για ανήλικους χρήστες ναρκωτικών στις Επαρχίες Λάρνακας και Αμμοχώστου".

     • H Λειτουργός του Γραφείου Κατερίνα Καλλητσιωνη, συμμετείχε σε συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος, στις 3 Μαΐου 2017, κατά την οποία συζητήθηκε για πρώτη φορά το νέο νομοσχέδιο που κατέθεσε το Υπουργείο Εσωτερικών για τροποποίηση του περί Σκύλων Νόμου. Το νομοσχέδιο τιτλοφορείται ως ο περί Σκύλων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017.

     • Ο Ανώτερος Λειτουργός του Γραφείου Γιώργος Κρασσάς, συμμετείχε σε συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού, στις 24 Απριλίου 2017, με θέμα «Ο περί Συγκρισιμότητας των Τελών, της Αλλαγής Λογαριασμού Πληρωμών και της Πρόσβασης σε Λογαριασμούς Πληρωμής Νόμος του 2017». Σχετική με το θέμα ήταν η Έκθεση της Αρχής Κατά των Διακρίσεων με αρ. φακ. ΑΚΡ 42/2016, ΑΚΡ 45/2016, ΑΚΡ 48/2016, ΑΚΡ 56/2016, ΑΚΡ 57/2016 και ΑΚΡ 81/20162, ημερομηνίας 31 Ιανουαρίου 2017, αναφορικά με την πρόσβαση σε τραπεζικές υπηρεσίες ευάλωτων ομάδων υπηκόων τρίτων χωρών.

     • H Λειτουργός του Γραφείου Θέκλα Δημητριάδου, συμμετείχε σε συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών, στις 27 Μαρτίου 2017, με θέμα "Πρόταση Νόμου για τροποποίηση του άρθρου 17 του περί Εμπορίας Προσώπων Νόμου του 2014," το οποίο αφορά στην ποινικοποίηση του πελάτη υπηρεσιών που προκύπτουν από την εμπορία και εκμετάλλευση προσώπων.

     • Η Λειτουργός του Γραφείου Νάσια Διονυσίου συμμετείχε σε συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας και Πολιτισμού, την 1/03/2017, αναφορικά με τις διαδικασίες εισδοχής αλλοδαπών φοιτητών στην Κύπρο. Σχετική με το θέμα ήταν η Έκθεση της Αρχής Κατά των Διακρίσεων με αρ. φακ. ΑΚΔ.ΑΥΤ/2/2012, ημερομηνίας 23/07/2014.

     • Η Λειτουργός του Γραφείου Ζηναΐδα Ονουφρίου συμμετείχε σε συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών, την 1/03/2017, στην οποία συνεχίστηκε η συζήτηση που άρχισε στις 15 Φεβρουαρίου 2017, αναφορικά με την ενιαία ρύθμιση του αδικήματος του μίσους. Με αφορμή τη συζήτηση, υποβλήθηκε Υπόμνημα της Επιτρόπου Διοικήσεως.

     • Η Λειτουργός του Γραφείου Κατερίνα Χαρίτου συμμετείχε σε συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, στις 14/02/2017, στην οποία συνεχίστηκε η συζήτηση που άρχισε στις 6 Σεπτεμβρίου 2016, αναφορικά με τα θέματα φροντίδας ατόμων με αυτισμό και ψυχική αναπηρία.

     • Η Λειτουργός του Γραφείου Νάσια Διονυσίου συμμετείχε σε συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων ευκαιριών μεταξύ ανδρών και γυναικών, στις 13/02/2017, κατά την οποία συζητήθηκε το θέμα «Η ανάγκη προώθησης και επιτάχυνσης των διαδικασιών για κύρωση της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης για ουσιαστική εφαρμογή της».

     • Η Λειτουργός του Γραφείου Κατερίνα Χαρίτου συμμετείχε σε συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, στις 24/01/2017, στην οποία συνεχίστηκε η συζήτηση που άρχισε στις 6 Σεπτεμβρίου 2016, αναφορικά με τα θέματα φροντίδας ατόμων με αυτισμό και ψυχική αναπηρία.

     • Η Λειτουργός του Γραφείου Μελίνα Τριγγίδου συμμετείχε σε συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών μεταξύ ανδρών και γυναικών, στις 23/01/2017, στην οποία συνεχίστηκε η συζήτηση και η ενημέρωση για το θέμα της λειτουργίας του κρατικού καταφυγίου θυμάτων εμπορίας προσώπων για σεξουαλική εκμετάλλευση.

     • Η Λειτουργός του Γραφείου Κατερίνα Χαρίτου συμμετείχε σε συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, στις 17/01/2017, στην οποία συνεχίστηκε η συζήτηση που άρχισε στις 6 Σεπτεμβρίου 2016, αναφορικά με τα θέματα φροντίδας ατόμων με αυτισμό και ψυχική αναπηρία.

     • Η Λειτουργός του Γραφείου Νάσια Διονυσίου συμμετείχε σε συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, στις 16/01/2017, στην οποία έγινε ενημέρωση και συζητήθηκε το θέμα της λειτουργίας του κρατικού καταφυγίου θυμάτων εμπορίας προσώπων για σεξουαλική εκμετάλλευση.


     2016


     • Ο Ανώτερος Λειτουργός του Γραφείου Γιώργος Π. Κρασσάς συμμετείχε σε συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, στις 29/11/2016, με θέμα την τροποποίηση των περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμων για την καταβολή σύνταξης χηρείας και στους άντρες. Το θέμα αυτό έχει απασχολήσει ξανά την Κοινοβουλευτική Επιτροπή και το Γραφείο μας έχει παραστεί σε όλες τις σχετικές συνεδρίες.

     • Ο Λειτουργός του Γραφείου Κυριάκος Κυριάκου συμμετείχε σε συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών, στις 24/11/2016, με θέμα «Ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών για τη στασιμότητα που επικρατεί σχετικά με τις αποζημιώσεις που οφείλει να καταβάλει το κράτος στους ιδιοκτήτες γης που βρίσκεται εντός της αρχαιολογικής περιοχής της Αμαθούντας και ως εκ τούτου έχει απαλλοτριωθεί, καθώς και για τις αλλαγές στις πολεοδομικές ζώνες στην ίδια περιοχή». Με αφορμή τη συζήτηση, υποβλήθηκε Υπόμνημα της Επιτρόπου Διοικήσεως.

     • Ο Πρώτος Λειτουργός του Γραφείου, Άριστος Τσιάρτας και η Λειτουργός Ζηναΐδα Ονουφρίου, συμμετείχαν στη συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, στις 14 Νοεμβρίου 2016, κατά την οποία το θέμα ήταν Η Ενημέρωση για τη νομική αναγνώριση φύλου στην Κύπρο με βάση τις συστάσεις του Συμβουλίου της Ευρώπης. Το θέμα εξετάστηκε αυτεπάγγελτα, μετά από απόφαση της εν λόγω Κοινοβουλευτικής Επιτροπής. Με αφορμή τη συζήτηση, υποβλήθηκε Υπόμνημα της Επιτρόπου Διοικήσεως.

     • Ο Λειτουργός Α του Γραφείου, Κώστας Ιωάννου και η Λειτουργός Μελίνα Τριγγίδου, συμμετείχαν στην συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών, στις 7 Νοεμβρίου 2016, για τη συζήτηση του θέματος «Η παντελής έλλειψη και η ανάγκη δημιουργίας προσβάσιμων κέντρων στήριξης για ανήλικους χρήστες ναρκωτικών στις επαρχίες Λάρνακας και Αμμοχώστου, δεδομένων των αυξημένων περιστατικών που παρατηρούνται και της παραβίασης των δικαιωμάτων της συγκεκριμένης ομάδας».

     • Η Λειτουργός του Γραφείου, Κατερίνα Χαρίτου, συμμετείχε στη συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών, στις 7 Νοεμβρίου 2016, στην οποία συνεχίστηκε η συζήτηση για το θέμα «Το δικαίωμα στην ειδική εκπαίδευση από επαγγελματίες ειδικούς παιδαγωγούς και από επαγγελματίες άλλων ειδικοτήτων σε σχέση με παιδιά με αναπηρίες που φοιτούν στη μέση εκπαίδευση».

     • Η Λειτουργός της Αρχής Ισότητας, Νιόβη Γεωργιάδη, συμμετείχε στη συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στις 11 Οκτωβρίου 2016, στην οποία έγινε ενημέρωση για τις καταγγελίες στην Αρχή Ισότητας σε σχέση με διακρίσεις λόγω εγκυμοσύνης ή μητρότητα στο χώρο εργασίας. Υποβλήθηκε σχετικό Υπόμνημα από την Αρχή Ισότητας.

     • Η Λειτουργός της Ανεξάρτητης Αρχής Προώθησης Δικαιωμάτων Ατόμων με Αναπηρία, Κατερίνα Χαρίτου, συμμετείχε στις συνεδρίες της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, στις 27/09/2016 και 4/10/2016, κατά τις οποίες συζητήθηκε η Έκθεση (alternative report) της Παγκύπριας Συμμαχίας για την αναπηρία σε σχέση με την υλοποίηση της Σύμβασης το ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία. Σκοπός ήταν η ενημέρωση της Επιτροπής σχετικά με την πορεία της παρακολούθησης και την αξιολόγηση της Κύπρου από τον ΟΗΕ.

     • Η Λειτουργός της Ανεξάρτητης Αρχής Προώθησης Δικαιωμάτων Ατόμων με Αναπηρία, Κατερίνα Χαρίτου, συμμετείχε στη συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών, στις 26/09/2016, στην οποία συζητήθηκαν ζητήματα που αφορούσαν τη λειτουργία του Κέντρου Φροντίδας ενήλικων ατόμων με αναπηρία κοινοτήτων του διαμερίσματος της Μόρφου. Με αφορμή τη συζήτηση του εν λόγω θέματος, υποβλήθηκε Υπόμνημα της Επιτρόπου Διοικήσεως.

     • Η Λειτουργός της Ανεξάρτητης Αρχής Προώθησης Δικαιωμάτων Ατόμων με Αναπηρία, Κατερίνα Χαρίτου, συμμετείχε στη συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών, στις 19/09/2016, στην οποία συζητήθηκε το δικαίωμα φοίτησης των μαθητών με αναπηρία στη Μέση Εκπαίδευση. Με αφορμή τη συζήτηση του εν λόγω θέματος υποβλήθηκε Υπόμνημα της Επιτρόπου Διοικήσεως.

     • Η Λειτουργός του Γραφείου συμμετείχε σε συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Κατερίνα Χαρίτου, η οποία έλαβε χώρα στις 6 Σεπτεμβρίου 2016, κατά την οποία συζητήθηκαν θέματα που αφορορύσαν: α) παιδιά και ενήλικες με αυτισμό και β) άτομα με αναπηρία, περιλαμβανομένης της ψυχικής αναπηρίας, που είναι άνω των 21 ετών. Για τα εν λόγω θέματα υποβλήθηκε σχετικό Υπόμνημα. Στην ίδια συνεδρία, ενημερώθηκε η Επιτροπή για την πρόθεση της Κυβέρνησης να τερματίσει τη λειτουργία Στεγών Ηλικιωμένων και Βρεφοκομικών Σταθμών του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

     • Η Λειτουργός του Γραφείου Μελίνα Τριγγίδου συμμετείχε σε συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, στις 12/07/2016, κατά την οποία συζητήθηκε «ο περί της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Καθεστώς των Ανιθαγενών (Κυρωτικός) Νόμος του 2011».

     • Η Υπεύθυνη για θέματα που αφορούν την Αρχή Ισότητας, Ελένη Χατζηττοφή και η Λειτουργός, Νιόβη Γεωργιάδη, συμμετείχαν σε συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών, στις 06/07/2016, κατά την οποίασυζητήθηκαν «Οι περί Αστυνομίας (Γενικοί) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2016» και «Οι περί Ειδικών Αστυνομικών (Διαδικασία Διορισμού και Όροι Υπηρεσίας) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2016», σε συνέχεια των Εκθέσεων της Αρχής Ισότητας για τις καταγγελίες με αρ. φακέλων Α.Κ.Ι. 14/2015 και Α.Κ.Ι. 20/2015.

     • Ο Λειτουργός του Γραφείου Κώστας Ιωάννου συμμετείχε σε συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών, στις 04/07/2016, κατά την οποία συζητήθηκε το θέμα “Τα Δικαιώματα των Ασθενών όπως Κατοχυρώνονται μέσα από την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Χάρτας για τα Δικαιώματα των Ασθενών».

     • Η Επίτροπος συμμετείχε σε συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών, στις 27/06/2016, για ανταλλαγή απόψεων σε θέματα που αφορούν την Επιτροπή.

     • Η Ανώτερη Λειτουργός του Γραφείου Ελένη Χατζηττοφή συμμετείχε σε συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως, στις 14/06/2016, για ανταλλαγή απόψεων όσον αφορά τη λειτουργία των θεσμών στην Κύπρο.

     • Λειτουργός του Γραφείου συμμετείχε σε συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, στις 04/04/2016, κατά την οποία συζητήθηκε το θέμα "Ο Υπερπληθυσμός στις Κεντρικές Φυλακές και η εφαρμογή της ποινής της κοινοτικής εργασίας αντί της φυλάκισης. Το πρόγραμμα, η ωφελιμότητά του, τα προβλήματα και η πορεία εφαρμογής του".

     • Η Λειτουργός του Γραφείου Νάσια Διονυσίου συμμετείχε σε συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών Μεταξύ Ανδρών και Γυναικών, στις 04/04/2016, κατά την οποία συζυτήθηκε το θέμα "Προβλήματα χωρισμένων συζύγων, η ανάθεση της γονικής μέριμνας,προβλήματα άνισης μεταχείρισης που τυχόν προκύπτουν και η αντιμετώπιση της γονικής αποξένωσης".

     • Λειτουργός του Γραφείου συμμετείχε σε συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών Μεταξύ Ανδρών και Γυναικών, στις 28/03/2016, κατά την οποία συζητήθηκε το θέμα των παιδιών χωρίς ιθαγένεια, αλλά και χωρίς νόμιμο καθεστώς παραμονής, που βρίσκονται στην Κύπρο.

     • Λειτουργός του της Ανεξάρτητης Αρχής Προώθησης Δικαιωμάτων Ατόμων με Αναπηρία συμμετείχε σε συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών, στις 21/03/2016, μετά από τα ζητήματα που τέθηκαν σε δημοσίευμα στον ημερίσιο τύπο για τη λειτουργία του "Κέντρου Ημερίσιας Φροντίδας Ενήλικων Ατόμων με Αναπηρία, Διαμερίσματος Μόρφου" στην Περιστερώνα. Σημειώνεται ότι, για το εν λόγω θέμα, έχει υποβληθεί παράπονο στην Αρχή, από τον Σύνδεσμο Γονέων και Φίλων του Κέντρου, η διερεύνηση του οποίου εκκρεμεί (Σ.Α.Α. 18/2016).

     • Λειτουργός του Γραφείου συμμετείχε σε συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, στις 21/03/2016, κατά την οποία συζητήθηκαν τα θέματα: 1. Η αναλογική καταβολή της σύνταξης χηρείας στις περιπτώσεις που ο ή η σύζυγος που έχει αποβιώσει είχε συνάψει δύο ή περισσότερους γάμους και 2. Ο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2013 (για την ίση μεταχείριση ανδρών και γυναικών στο δικαίωμα σε σύνταξη χηρείας).

     • Λειτουργός του Γραφείου συμμετείχε σε συνεδρίες της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και ίσων ευκαιριών μεταξύ ανδρών και γυναικών, στις 29/02/2016 και 07/03/2016, στις οποίες έγινε ενημέρωση για την πρόσφατη Έκθεση του Υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ σε σχέση με το θέμα της εμπορίας προσώπων.

     • Λειτουργός του Γραφείου συμμετείχε σε συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας, στις 03/03/2016, για συζήτηση του θέματος: «Προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι απόφοιτοι των Σχολών Φυσιοθεραπείας στην Κύπρο ως προς την εγγραφή τους από το Συμβούλιο Εγγραφής Φυσιοθεραπευτών και την εξασφάλιση άδειας εξασκήσεως επαγγέλματος»

     • Λειτουργός του Γραφείου συμμετείχε σε συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, στις 29/02/2016, κατά την οποία συζητήθηκε ο περί Παροχής Επιδόματος Τέκνου (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2015.

     • Λειτουργός του Γραφείου συμμετείχε σε συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και ίσων ευκαιριών μεταξύ ανδρών και γυναικών, στις 29/02/2016, για συζήτηση του θέματος: Τα προβλήματα που προκύπτουν αναφορικά με την αναγνώριση της πατρότητας σε παιδιά που γεννιούνται από μητέρα πριν την ολοκλήρωση της διαδικασίας έκδοσης διαζυγίου από τον πρώην σύζυγό της.

     • Λειτουργός του Γραφείου συμμετείχε σε συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας, στις 23/02/2016, για τη συζήτηση του θέματος «Οι δυσκολίες και τα προβλήματα που δημιουργούνται στο εκπαιδευτικό σύστημα από την εφαρμογή του νέου προγράμματος για τους αλλόγλωσσους μαθητές».

     • Λειτουργός του Γραφείου συμμετείχε σε συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών , στις 10/02/2016, για συζήτηση του θέματος: "Ο περί Κατηγορούμενων και καταδικασθέντων Χρηστών ή Ουσιοεξαρτημένων Νόμος του 2015".

     • Λειτουργός του Γραφείου συμμετείχε σε συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας, στις 28/01/2016, κατά την οποία η Επιτροπή ενημέρωθηκε για την εφαρμογή της νομοθεσίας για την Κατοχύρωση και την Προστασία των Δικαιωμάτων των Ασθενών.

     • Λειτουργός τοτου Γραφείου Επιτρόπου Διοικήσεως συμμετείχε στις 18/01/2016 στη συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας, στην οποία συζητήθηκαν οι τροποποιήσεις του περί Επιδόματος Τέκνου Νόμου που σχετίζονται με το επίδομα μονογονεϊκής οικογένειας. Σχετική με τη συζήτηση ήταν και η Έκθεση της Αρχής Κατά των Διακρίσεων με αρ. Α.Κ.Ρ. 67/2013, Α.Κ.Ρ. 53/2014 και Α.Κ.Ρ. 14/2015 αναφορικά με τον αποκλεισμό από το επίδομα μονογονεϊκής οικογένειας των αλλοδαπών μόνων γονέων παιδιών με κυπριακή υπηκοότητα.

     • Λειτουργός του Γραφείου συμμετείχε σε συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας, στις 12/01/2016, για συνέχιση της συζήτησης για τη στέγαση της κρατικής βιβλιοθήκης. Το ακριβές θέμα της συζήτησης ήταν "Η ανάγκη αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού της Κυπριακής Βιβλιοθήκης".

     2015

     • Λειτουργός του Γραφείου συμμετείχε σε συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών (30/11/2015), για συζήτηση του θέματος: «Τα προβλήματα που απασχολούν τους ασθενείς με καρκίνο και τους συγγενείς τους και πιθανή παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων των καρκινοπαθών και των οικογενειών τους».

     • Λειτουργός του Γραφείου συμμετείχε σε συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (23/11/2015), για συζήτηση των θεμάτων: α) Η αναλογική καταβολή της σύνταξης χηρείας στις περιπτώσεις που ο ή η σύζυγος που έχει αποβιώσει είχε συνάψει δύο ή περισσότερους γάμους και β) Ο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2013 (για την ίση μεταχείριση ανδρών και γυναικών στο δικαίωμα σε σύνταξη χηρείας).

     • Λειτουργός του Γραφείου συμμετείχε σε συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπή Υγείας (05/11/2015), για συζήτηση του θέματος: «Ο περί Διαδικασίας Κρατικών και Άλλων Υπηρεσιών σε Θέματα που Αφορούν Ασθενείς Νόμος».

     • Λειτουργός του Γραφείου συμμετείχε σε συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παρακολούθησης Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημοσίων Δαπανών (03/11/2015), για συζήτηση του θέματος: «Η απόφαση του Δημάρχου Αραδίππου για παραχώρηση άδειας στη βιομηχανική και εμπορική περιοχή (πρώην ελεύθερη ζώνη εμπορίου) του Δήμου, για εγκατάσταση μονάδας παροχής υπηρεσιών στον τομέα των Πετρελαιοειδών και του Φυσικού Αερίου».

     • Λειτουργός του Γραφείου συμμετείχε σε συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας (27/10/2015), για συζήτηση του θέματος: "Τα προβλήματα που δημιουργούνται από την απόφαση του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού να απαλλάσσει τα παιδιά με Μαθησιακές Δυσκολίες από τα μαθήματα της Μουσικής και της Γεωγραφίας και να ορίσει ως υποχρεωτικά τα μαθήματα των Αρχαίων Ελληνικών και της δεύτερης ξένης γλώσσας".

     • Λειτουργός του Γραφείου συμμετείχε σε συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (23/10/2015), για συζήτηση του θέματος: "Η πορεία υλοποίησης της νομοθεσίας για το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα, τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν και η ανάγκη τροποποίησης της, προκειμένου να υπάρξει πραγματικό δίκτυ προστασίας των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού".

     • Λειτουργός του Γραφείου Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων συμμετείχε σε συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, στις 21/10/2015, για συζήτηση του Προϋπολογισμού του Γραφείου Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

     • Λειτουργός του Γραφείου Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων συμμετείχε σε συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών, στις 19/10/2015, με θέμα την υπογραφή και την κύρωση της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης.

     • Λειτουργός του Γραφείου Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων συμμετείχε σε συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών (19/10/2015) για τη συζήτηση του θέματος "Προσβασιμότητα σε οπτικοακουστικές υπηρεσίες από άτομα με οπτική ή ακουστική αναπήριά". Σχετική είναι η Έκθεση της Ανεξάρτητης Αρχής Προώθησης Δικαιωμάτων Ατόμων με Αναπηρίες Α/Π 1730/2013

     • Λειτουργοί του Γραφείου Επιτρόπου Διοικήσεως συμμετείχαν στη συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας (12/10/2015), για τη συζήτηση του θέματος αναφορικά με την είσοδο, παραμονή και φοίτηση αλλοδαπών σπουδαστών. Υποβλήθηκε σχετικό υπόμνημα.

     • Λειτουργός του Γραφείου συμμετείχε στη συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (12/10/2015) κατά την οποία συζητήθηκαν: α) Η πορεία υλοποίησης της νομοθεσίας για το Ελάχιστο Εγγυημενο Εισόδημα, τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν και η ανάγκη τροποποίησης της, προκειμένου να υπάρξει πραγματικό δίκτυ προστασίας των ευάλωτων ομάδων του πληθυμσού β) Τα προβλήματα μονογονεϊκών οικογενειών και η ανάγκη λήψης μέτρων από το κράτος για στήριξη τους.

     • Λειτουργός του Γραφείου Επιτρόπου Διοικήσεως συμμετείχε στη συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας (6/10/2015), για τη συζήτηση του θέματος "Οι δυσκολίες και τα προβλήματα που δημιουργούνται στο εκπαιδευτικό σύστημα από την εφαρμογή του νέου προγράμματος για τους αλλόγλωσους μαθητές".

     • Λειτουργοί του Γραφείου παρευρέθηκαν στη συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (5/10/2015) κατά την οποία συζητήθηκαν: α) Η αναλογική καταβολή της σύνταξης χηρείας στις περιπτώσεις που ο ή η σύζυγος που έχει αποβιώσει είχε συνάψει δύο ή περισσότερους γάμους β) Ο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2013 (για την ίση μεταχείριση ανδρών και γυναικών στο δικαιώμα σε σύνταξη χηρείας).

     • Λειτουργός του Γραφείου Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων συμμετείχε στη συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας, στις 17/09/2015, αναφορικά με τον περί Θεραπείας Κατηγορουμένων και Καταδικασθέντων, Χρηστών ή Ουσιοεξαρτημένων Νόμο του 2015.

     • Λειτουργός του Γραφείου Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων συμμετείχε στη συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος, στις 8/07/2015, όπου έγινε ενημέρωση για «τα περιβαλλοντικά και κοινωνικά προβλήματα που δημιουργούνται εξαιτίας της παράνομης μετατροπής του λιμανιού της Λάρνακας σε βιομηχανικό και της παράνομης χωροθέτησης εργοστασίων βαριάς βιομηχανίας στην περιοχή ελαφριάς βιομηχανίας Αραδίππου».

     • Λειτουργός του Γραφείου Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων παρευρέθηκε στη συζήτηση του θέματος «Η παράνομη παγίδευση αποδημητικών πουλιών και η ενδεχόμενη μη αποτελεσματική εφαρμογή του περί της Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων Νόμου» στη συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος, την 1/07/2015.

     • Λειτουργοί του τομέα ανθρωπίνων δικαιωμάτων του Γραφείου Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων παρακολούθησαν τη συζήτηση για το νομοσχέδιο για το Σύμφωνο Συμβίωσης (ο περί Συμφώνου Συμβίωσης Νόμος του 2015), στις συνεδρίες των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών Εσωτερικών και Νομικών κατά τον μήνα Ιούνιο 2015. Υποβλήθηκε σχετικό υπόμνημα.

     • Λειτουργός του τομέα παιδείας και υπαλληλικών σχέσεων του Γραφείου Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων παρευρέθηκε στη συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας, στις 23/06/2015, για τη συνέχιση της συζήτησης αναφορικά με τους όρους και τα κριτήρια των σχεδίων επιχορηγήσεων από το ΘΟΚ των ελεύθερων θεάτρων και η ενδεχόμενη τροποποίησή τους.

     • Λειτουργός του Γραφείου του Γραφείου Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων παρέστη στη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημοσίων Δαπανών, στις 23/06/2015, κατά την οποία συζητήθηκε το θέμα για την αναγκαιότητα ελέγχου των διαδικασιών γνωστοποίησης πρόθεσης κήρυξης ιδιοκτησιών σε «αρχαία μνημεία» με βάση τον περί Αρχαιοτήτων Νόμο, οι καθυστερήσεις που παρατηρούνται στις διαδικασίες επίταξης και απαλλοτρίωσης των περιουσιών, καθώς και η καθυστέρηση που παρατηρείται στην καταβολή των αποζημιώσεων στους ιδιοκτήτες.

     • Λειτουργοί του Γραφείου παρευρέθηκαν στη συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ιούνιο 2015), για τη συζήτηση των τροποποιητικών νόμων για τα Δημόσια Βοηθήματα και Υπηρεσίες και για το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (Ε.Ε.Ε.) και Γενικότερα περί Κοινωνικών Παροχών. Στη συνεδρία συζητήθηκε, επίσης, η πορεία υλοποίησης της νομοθεσίας για το Ε.Ε.Ε, τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν και η ανάγκη τροποποίησης της, προκειμένου να υπάρξει πραγματικό δίκτυ προστασίας των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού. Υποβλήθηκε σχετικό υπόμνημα.

     • Λειτουργός του Γραφείου Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έλαβε μέρος στη συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών, στις 11/06/2015, κατά την οποία συζητήθηκε το ρυθμιστικό σχέδιο ανάπλασης της λεωφόρου Τσερίου.

     • Λειτουργός του τομέα παιδείας και υπαλληλικών σχέσεων του Γραφείου Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων παρευρέθηκε στη συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας, στις 9/06/20115, για τη συνέχιση της συζήτησης σχετικά με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί που απασχολούνται στα απογευματινά και βραδινά προγράμματα του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού και οι οποίοι, μετά την κατάργηση του ΙΔΑΒΕΠ, εργοδοτούνται με την μορφή της αγοράς υπηρεσιών.

     • Λειτουργός του Γραφείου Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων συμμετείχε στη συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας, στις 2/6/2015, για τη συνέχιση της συζήτησης για την ανάγκη παροχής ατομικών συνοδών σε παιδιά που φοιτούν σε ιδιωτικά σχολεία. Υποβλήθηκε σχετικό υπόμνημα στην προηγούμενη συνεδρία (3/03/2015) της Κοινοβουλευτικής Επιτροής, κατά την οποία συζητήθηκε το θέμα.

     • Λειτουργός του Εθνικού Μηχανισμού Πρόληψης των Βασανιστηρίων (Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων) παρέστη στη συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας, στις 28/05/2015, κατά την οποία συζητήθηκε η ανάγκη ανέγερσης νέου Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αθαλάσσας.

     • Λειτουργός του Γραφείου Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων συμμετείχε στη συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Άμυνας, στις 21/05/2015, στην οποία συζητήθηκαν οι περί Στρατού της Δημοκρατίας (Διορισμοί, Ιεραρχία, Προαγωγές και Αφυπηρετήσεις Υπαξιωματικών) Κανονισμοί του 2015.

     • Λειτουργός του τομέα περιβάλλοντος, ιδιοκτησίας και ανάπτυξης του Γραφείου Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων συμμετείχε στη συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών, στις 30/04/2015, κατά την οποία συζητήθηκαν ο περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2015 και οι περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Δικαιώματα) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2015. Σχετική είναι η Έκθεση της Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για το παράπονο με αρ. Α/Π 881/2013.

     • Λειτουργός του Γραφείου Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων παρευρέθηκε στις συνεδρίες της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών στις 27/04 και 4/05/2015, στις οποίες παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα της έρευνας του Πανεπιστημίου Κύπρου που διενεργήθηκε στο πλαίσιο της πανευρωπαϊκής εκστρατείας «Ένα στα Πέντε» και η ανάγκη ετοιμασίας Σχεδίου Δράσης για την πρόληψη και την καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης και σεξουαλικής εκμετάλλευσης και της παιδικής πορνογραφίας, μετά από την επικύρωση της Σύμβασης Λανζαρότε από τη Βουλή των Αντιπροσώπων.

     • Λειτουργός του Γραφείου Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων συμμετείχε στη συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας, στις 24/03/2015, κατά την οποία συζητήθηκε το καθεστώς λειτουργίας του σχολείου των Κεντρικών Φυλακών, τα προβλήματα που αντιμετωπίζει και οι προοπτικές αναβάθμισης του.

     • Λειτουργός του τομέα περιβάλλοντος, ιδιοκτησίας και ανάπτυξης του Γραφείου Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων συμμετείχε στη συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών, στις 19/03/2015, στην οποία συζητήθηκαν οι προτάσεις για τον περί Δήμων (Τροποιητικός) (Αρ. 4) Νόμο του 2014, τον περί Κοινοτήτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμο του 2014, τον περί Αποχετευτικών Συστημάτων (Τροποποιητικός) Νόμο του 2014 και τον περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) (Τροποποιητικός) Νόμο του 2015.

     • Λειτουργός του Γραφείου Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έλαβε μέρος στη συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών, στις 11/03/2015, κατά την οποία συζητήθηκε το τροποποιητικό νομοσχέδιο «Ο περί Ποινικού Κώδικα (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2013». Σχετικό υπόμνημα, εδώ.

     • Ο Υπεύθυνος για θέματα που αφορούν την Αρχή Κατά των Διακρίσεων και Λειτουργοί της Αρχής παρευρέθηκαν στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας, στις 10/03/2015, κατά την οποία συζητήθηκε η εκστρατεία κατά της ρητορικής μίσους και η ένταξη της στους στόχους της νέας σχολικής χρονιάς, η ευαισθητοποίηση των μαθητών κατά του ρατσισμού και της μισαλλοδοξίας και η προώθηση της ισότητας, της διαφορετικότητας και του σεβασμού. Ο Προϊστάμενος της Αρχής έκανε αναφορά και στον Κώδικα Συμπεριφοράς Κατά του Ρατσισμού Και Οδηγός Διαχείρισης και Καταγραφής Ρατσιστικών Περιστατικών.

     • Η Υπεύθυνη για θέματα που αφορούν την Αρχή Ισότητας παρευρέθηκε στη συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών στις 9/03/2015, κατά τη διάρκεια της οποίας έγινε ενημέρωση για το νέο Στρατηγικό Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα 2014-2017. Το θέμα αυτό συζητήθηκε και στις επόμενες συνεδρίες της Επιτροπής, ημερ. 16 και 23/03/2015.

     • Λειτουργός του Γραφείου Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων συμμετείχε στη συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας, στις 3/03/2015, για τη συζήτηση της ανάγκης παροχής ατομικών συνοδών σε παιδιά που φοιτούν σε ιδιωτικά σχολεία. Υποβλήθηκε σχετικό υπόμνημα.

     2014

     • Λειτουργός παρακολούθησε τη συζήτηση για τον περί Σκύλων (Τροποποιητικό) Νόμο στις συνεδρίες της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος, στις 2/12/2014, 11/02, 25/02, και 24/06/2015.

     • Λειτουργός συμμετείχε στη συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών, στις 24/11/2014, στην οποία συνεχίστηκε η συζήτηση αναφορικά με το θέμα της υπογραφής και κύρωσης από την Κυπριακή Δημοκρατία της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης για τη Βία κατά των Γυναικών και την Ενδοοικογενειακή Βία.

     • Λειτουργός εκπροσώπησε την Αρχή Κατά των Διακρίσεων στη συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, στις 17/11/2014, στην οποία συζητήθηκε η αναλογική καταβολή της σύνταξης χηρείας στις περιπτώσεις που ο ή η σύζυγος που είχε αποβιώσει είχε συνάψει δύο ή περισσότερους γάμους. Κατά τη συνεδρία, συζητήθηκε επίσης ο εκσυγχρονισμός του περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμου και συγκεκριμένα του άρθρου 41, έτσι ώστε να αποτρέπεται άνιση μεταχείριση πολιτών που διεκδικούν συντάξεις χηρείας λόγω μακρόχρονων και σταθερών συμβιωτικών σχέσεων εκτός του γάμου (Σχετική με το θέμα ήταν η Έκθεση της Αρχής Κατά των Διακρίσεων για τον φάκελο με αρ. ΑΚΡ 19/2011).

     • Λειτουργός του Γραφείου Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων παρέστη στη συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών, στις 9/10/2014, κατά την οποία συζητήθηκε ο περί Ελέγχου των Γραφείων Κηδειών και Εγγραφής Λειτουργών Κηδειών και Ταριχευτών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014.

     • Λειτουργός του τομέα παιδείας και υπαλληλικών σχέσεων του Γραφείου Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων παρευρέθηκε στη συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας, στις 7/10/2014, για τη συζήτηση των όρων και κριτηρίων των σχεδίων επιχορηγήσεων από το ΘΟΚ των ελεύθερων θεάτρων και η ενδεχόμενη τροποποίησή τους.

     • Λειτουργός της Αρχής Ισότητας παρευρέθηκε στη συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών στις 15/09/2014, κατά την οποία συζητήθηκε ξανά η τροποποίηση των νομοθεσιών Ίσης Μεταχείρισης Φύλων σε θέματα εργασίας και απασχόλησης για επέκταση της εφαρμογής της αντιστροφής του βάρους απόδειξης στις εξωδικαστικές διαδικασίες ενώπιον της Επιτρόπου.

     • Λειτουργός του τομέα παιδείας και υπαλληλικών σχέσεων του Γραφείου Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων παρευρέθηκε στη συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας, στις 8/07/2014, για τη συζήτηση της μη εργαστηριοποίησης του μαθήματος της χημείας σε ορισμένα γυμνάσια και τη δυσμενή διάκριση σε βάρος των μαθητών αυτών των σχολείων.

     • Η Επίτροπος Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και ο Πρώτος Λειτουργός του Γραφείου συμμετείχαν στη συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας, την 1/07/2014, κατά την οποία συζητήθηκε το νομοσχέδιο για την Εφαρμογή της Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (ο περί της Εφαρμογής της Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής του 2005 και ο περί της Εφαρμογής της Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής Νόμος του 2014). Υποβλήθηκε σχετικό υπόμνημα.

     • Η Επίτροπος Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και ο Υπεύθυνος για θέματα που αφορούν την Αρχή Κατά των Διακρίσεων συμμετείχαν στη συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών, στις 23/06/2014, όπου έγινε ενημέρωση για την πορεία εφαρμογής των μέτρων εκσυγχρονισμού και ποιοτικής αναβάθμισης του σωφρονιστικού συστήματος, που εξήγγειλε ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης.

     • Λειτουργός του τομέα παιδείας και υπαλληλικών σχέσεων του Γραφείου Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων παρευρέθηκε στη συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας, στις 17/06/2014, για τη συζήτηση των θεμάτων: 1. Τα αποτελέσματα της διαδικασίας για την αγορά υπηρεσιών από εκπαιδευτικούς, για τη διδασκαλία μαθημάτων στα Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης, 2. Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί που απασχολούνται στα απογευματινά και βραδινά προγράμματα του Υπουργείου Παιδείας και οι οποίοι, μετά την κατάργηση του ΙΔΑΒΕΠ, εργοδοτούνται με την μορφή της αγοράς υπηρεσιών, 3. Τα προβλήματα που προκύπτουν για τους μαθητές των ιδιωτικών σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης εξαιτίας της δυσπραγίας των οικογενειών τους και της αδυναμίας τους να αποπληρώσουν τα δίδακτρα τους. 4. Το δικαίωμα των μαθητών να λαμβάνουν το πιστοποιητικό προαγωγής στην επόμενη τάξη ή αποφοίτησης τους και ο ρόλος και οι ευθύνες των κρατικών υπηρεσιών και του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού.

     • Λειτουργός του Γραφείου Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων παρέστη στη συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας, στις 10/06/2014, όπου συζητήθηκαν τα προβλήματα που υπάρχουν στην προσέλκυση ξένων φοιτητών στην Κύπρο και η εξεύρεση των καλύτερων δυνατών λύσεων αντιμετώπισης τους, καθώς και η διαδικασία επικύρωσης εγγραφών και εισόδου αλλοδαπών φοιτητών στην Κύπρο και τα προβλήματα που συσσωρεύονται. Σχετική Έκθεση του Γραφείου, εδώ.

     • Λειτουργός της Εθνικής Ανεξάρτητης Αρχής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων) παρακολούθησε τη συζήτηση για 1. Τον περί της Πρόληψης και της Καταπολέμησης της Σεξουαλικής Κακοποίησης, της Σεξουαλικής Εκμετάλλευσης Παιδιών και της Παιδικής Πορνογραφίας Νόμο του 2014 (Υποβλήθηκε σχετικό υπόμνημα), 2. Τον περί της Ποινικοποίησης Ορισμένων Σεξουαλικών Αδικημάτων κατά Ανηλίκων και της Εποπτείας των Σεξουαλικά Αδικοπραγούντων κατά Ανηλίκων Νόμο του 2014 και 3. Το θέμα για την εποπτεία των παιδοφίλων στην Κύπρο μετά την αποφυλάκιση τους. Η συζήτηση των πιο πάνω θεμάτων έγινε κατά τις συνεδρίες της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών, στις 3, 4, 6 και 11/06/2014.

     • Λειτουργός της Αρχής Ισότητας παρευρέθηκε στη συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών στις 2/06/2014, κατά την οποία συζητήθηκε η τροποποίηση των νομοθεσιών Ίσης Μεταχείρισης Φύλων (ο περί Ίσης Μεταχείρισης Ανδρών και Γυναικών στην Απασχόληση και στην Επαγγελματική Εκπαίδευση (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014, ο περί Ίσης Μεταχείρισης Ανδρών και Γυναικών στα Επαγγελματικά Σχέδια Κοινωνικής Ασφάλισης (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014 και ο περί Ίσης Αμοιβής μεταξύ Ανδρών και Γυναικών στην ίδια Εργασία ή για Εργασία Ίσης Αξίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014) σε θέματα εργασίας και απασχόλησης για επέκταση της εφαρμογής της αντιστροφής του βάρους απόδειξης στις εξωδικαστικές διαδικασίες ενώπιον της Επιτρόπου.

     • Ανώτερη Λειτουργός συμμετείχε στη συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος στις 26/03/2014, όπου συζητήθηκε «Η προστασία του κυπριακού νερόφιδου ‘natrix-natrix’».

     • Λειτουργός της Αρχής Ισότητας παρευρέθηκε στη συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών στις 10/03/2014, κατά την οποία συζητήθηκε «Η βελτίωση της συμμετοχής των γυναικών στην πολιτική ζωή και στα κέντρα λήψης αποφάσεων».

     • Λειτουργοί της Ανεξάρτητης Αρχής Προώθησης Δικαιωμάτων Ατόμων με Αναπηρίες συμμετείχαν στη συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας, στις 18/02/2014, για τη συζήτηση σχετικά με τα κριτήρια εισδοχής των φοιτητών στην ιατρική σχολή του Πανεπιστημίου Κύπρου. Υποβλήθηκε σχετικό υπόμνημα.

     • Λειτουργός του τομέα υγείας του Γραφείου Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων παρευρέθηκε στη συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας, στις 6/02/2014, όπου έγινε ενημέρωση για την εφαρμογή της νομοθεσίας για την Κατοχύρωση και την Προστασία των Δικαιωμάτων των Ασθενών.

     Λειτουργός εκπροσώπησε το Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στη συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, στις 3/02/2014, όπου συζητήθηκε 1. «Η ανάγκη καθορισμού από το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης του υπέρμετρου βάρους για υπηκόους της ΕΕ με βάση την Ευρωπαϊκή Οδηγία 38/2004 και τον περί Εγκατάστασης Ευρωπαίων Πολιτών Νόμο σε σχέση με το σύστημα της Κοινωνικής Πρόνοιας της Δημοκρατίας» και 2. «Συνθήκες Κοινωνικής Στήριξης Αναξιοπαθούντων Ευρωπαίων πολιτών και πολιτών τρίτων χωρών οι οποίοι διαμένουν εκτός των χωρών τους σε άλλες χώρες εντός της ΕΕ και τρόπος εξεύρεσης κονδυλίων μέσω της ΕΕ για ενίσχυση των κρατών μελών για αντιμετώπιση του προβλήματος».

     • Ανώτερη Λειτουργός του Γραφείου Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων παρέστη στη συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών, στις 21/01/2014, για τη συζήτηση της «αναγκαιότητας ελέγχου των διαδικασιών γνωστοποίησης πρόθεσης κήρυξης ιδιοκτησιών σε «αρχαία μνημεία» με βάση τον περί Αρχαιοτήτων Νόμο, οι καθυστερήσεις που παρατηρούνται στις διαδικασίες επίταξης και απαλλοτρίωσης των περιουσιών, καθώς και η καθυστέρηση που παρατηρείται στην καταβολή των αποζημιώσεων στους ιδιοκτήτες». Λειτουργοί του Γραφείου παρακολούθησαν τη συνέχεια της συζήτησης στις συνεδρίες της ίδια Κοινοβουλευτικής Επιτροπής, στις 27/01 και στις 23/06/2015.

     Η Επίτροπος Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και ο Προϊστάμενος της Αρχής Κατά των Διακρίσεων παρευρέθηκαν στη συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών, στις 13/01/2014, κατά την οποία έγινε ενημέρωση για τα γεγονότα στις Κεντρικές Φυλακές που είχαν ως αποτέλεσμα δύο θανάτους καταδίκων και την εξέγερση των κρατουμένων.