Διαβουλεύσεις


Διαβουλεύσεις κατά το 2017

Διαβουλεύσεις στις 24 Μαΐου 2017, στο Γραφείο το Επίτροπου Εθελοντισμού και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, αναφορικά με το τροποποιητικό νομοσχέδιο του περί Σκύλων Νόμου (ο περί Σκύλων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017). Στις διαβουλεύσεις συμμετείχαν η Λειτουργός του Γραφείου Κατερίνα Καλλητσιώνη, καθώς και εκπρόσωποι της Νομικής Υπηρεσίας, της Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας, του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξης, της Αστυνομίας Κύπρου, του Τμήματος Τελωνείων, των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, του Τμήματος Δασών, της Ένωσης Δήμων Κύπρου και της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου.


Διαβουλεύσεις κατά το 2016

Διαβουλεύσεις στις 09/11/2016 με εκπροσώπους του Τμήματος Οδικών Μεταφορών, αναφορικά με το θέμα της διάκρισης λόγω γλώσσας στην εργασία και στην απασχόληση. Σχετική η Έκθεση της Αρχής Ισότητας, που υποβλήθηκε για τις καταγγελίες Α.Κ.Ι. 15/2012, Α.Κ.Ι. 19/2012, Α.Κ.Ι. 23/2014 και Α.Κ.Ι. 23/2015. Το αποτέλεσμα των Διαβουλεύσεων ήταν θετικό, καθώς το Τμήμα συμφώνησε με τις συστάσεις της Επιτρόπου.

Διαβουλεύσεις στις 17/10/2016 με εκπροσώπους του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού αναφορικά με το δικαίωμα των δημοσίων υπαλλήλων σε ελευθερία της έκφρασης. Σχετική η έκθεση της Ανεξάρτητης Αρχής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Α/Δ 6/2016.

Διαβουλεύσεις στις 23/09/2016 αναφορικά με την καταπολέμηση από την Αστυνομία περιστατικών racial profiling μετά από εισήγηση για τροποποιήσεις του κανονιστικού και νομοθετικού πλαισίου στην έκθεση Α.Κ.Ρ. 87/2011.

Διαβουλεύσεις στις 15/07/2016 και στις 2/09/2016, αναφορικά με την ετοιμασία Οδηγού για τον Χειρισμό Ασυνόδευτων Ανήλικων Αιτητών Ασύλου. Αφορμή της συζήτησης παρεμβάσεις της Αρχής κατά των Διακρίσεων, μεταξύ αυτών η έκθεση Α.Κ.Ρ. 41/2015.

Διαβουλεύσεις στις 28/07/2016, με το Υπουργείο Παιδείας για συνολική αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της πρώτης καθολικής εφαρμογής του Κώδικα Συμπεριφοράς κατά του Ρατσισμού & του Οδηγού διαχείρισης ρατσιστικών περιστατικών στα σχολεία – με έμφαση στην πτυχή που αφορά στην καταγραφή και διαχείριση των ρατσιστικών περιστατικών - κατά τη σχολική χρονιά 2015-2016. Σχετική ήταν προηγούμενη Τοποθέτηση της Αρχής κατά των Διακρίσεων ΤΟΠ 2/2015.

Διαβουλεύσεις στις 15/07/2016, σχετικά με προτεινόμενο Οδηγό Διαδικασιών και μεταχείρισης των ασυνόδευτων ανηλίκων αιτητών ασύλου. Στις διαβουλεύσεις συμμετείχαν εκπρόσωποι της Υπηρεσίας Ασύλου, των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας, της Υπηρεσίας Αλλοδαπών και Μετανάστευσης, των Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας και των Ιατρικών Υπηρεσιών. Σχετικές με το θέμα είναι οι Εκθέσεις του Γραφείου Α.Κ.Ρ. 41/2015 της Αρχής κατά των Διακρίσεων αναφορικά με το σύστημα προστασίας και εκπροσώπησης των ασυνόδευτων ανηλίκων και Δράση 5/2015 Παρέμβαση της Εθνικής Ανεξάρτητης Αρχής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με τη μεταχείριση ασυνόδευτων παιδιών μέχρι την ανάληψη φροντίδας τους από το κράτος.

• Διαβουλεύσεις 23/06/2016 για τον «Κώδικα πρακτικής για την πρόληψη και αντιμετώπιση της παρενόχλησης και σεξουαλικής παρενόχλησης στη δημόσια υπηρεσία», προσχέδιο του οποίο ετοιμάστηκε από την Αρχή Ισότητας. Στις διαβουλεύσεις συμμετείχαν εκπρόσωποι του Υουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και του Τμήματος Εργασίας, του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης, του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού και της Επιτροπής για την Ισότητα των Φύλων στην Απασχόληση και Επαγγελματική Εκπαίδευση.

Α/Δ 7/2016 και Α/Π 732/2016 - Τοποθέτηση Ανεξάρτητης Αρχής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Αναφορικά με την Ανάγκη Λήψης Μέτρων για Σκοπούς Αποκλιμάκωσης της Συνεχιζόμενης Έντασης στο Χώρο Κράτησης Μεταναστών στη Μεννόγεια - Διαβουλεύσεις 06/06/2016 με τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Εσωτερικών και τον Αρχηγό Αστυνομίας.


Α.Κ.Ι. 22/2016 - Έκθεση Αρχής Ισότητας αναφορικά με απαγορευμένη με Νόμο διάκριση λόγω εθνικής καταγωγής στον τομέα πρόσβασης στην απασχόληση και, ειδικότερα, στο επάγγελμα του βοηθού κτηματομεσίτη - Διαβουλεύσεις 09/05/2016 με τον Πρόεδρο και Μέλη του Συμβουλίου Εγγραφής Κτηματομεσιτών. Βρείτε εδώ την Τελική Σύσταση του Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ημερ. 10/05/2016.


AYT 7/2015 - Αυτεπάγγελτη Έρευνα Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με την κράτηση για σκοπούς απέλασης προσώπων, εκκρεμούσης διαδικασίας εξέτασης αιτημάτων για διεθνή προστασία ή/και διαδικασίας προσφυγής εναντίον απορριπτικών αποφάσεων για διεθνή προστασία - Διαβουλευσεις 29/03/2016 με το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης.

ΑΚΡ 14/2013 και ΑΚΡ 12/2014 - Έκθεση Αρχής κατά των Διακρίσεων σχετικα με τη νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου των διεμφυλικών (Trans) ατόμων - Διαβουλευσεις 03/03/2016 με το Υπουργείο Εσωτερικών, το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης και την οργάνωση ACCEPT.

ΑΚΡ/ΑΥΤ 1/2016 - Αυτεπάγγελτη Παρέμβαση της Αρχής Κατά των Διακρίσεων αναφορικά με τη δήλωση του θρησκεύματος από τους τελούντες πολιτικό γάμο και την αναγραφή του στο πιστοποιητικό γάμου - Διαβουλεύσεις 22/02/2016 με Υπουργείο Εσωτερικών και εκπροσώπους της Ένωσης Δήμων Κύπρου.

Α.Κ.Ι. 128/2011 - Έκθεση Αρχής Ισότητας για δυσμενή μεταχείριση εκπαιδευτικού κατά την περίοδο μητρότητας από το Γενικό Λογιστήριο, η οποία συνιστά άμεση απαγορευμένη με νόμο διάκριση λόγω φύλου - Διαβουλεύσεις 08/02/2016 με Γενικό Λογιστήριο.Διαβουλεύσεις κατά το 2015

Α.Κ.Ι. 48/2015 - Έκθεση Αρχής Ισότητας αναφορικά με πρακτική του Δήμου Λευκωσίας που στοιχειωθετεί άμεση απαγορευμένη με νόμο διάκριση λόγω φύλου στον τομέα της πρόσβασης σε απασχόληση - Διαβουλεύσεις 14/12/2015 με Δήμο Λευκωσίας.

ΑΚΡ 22/2015 - Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ως Αρχή κατά των Διακρίσεων αναφορικά με τους χειρισμούς του Υπουργείου Υγείας για παροχή κατάλληλης ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης σε ασθενή Μάρτυρα του Ιεχωβά - Διαβουλεύσεις 04/12/2015 με το Υπουργείο Υγείας.

Α/Δ 13/2015 - Τοποθέτηση Εθνικής Ανεξάρτητης Αρχής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ανφορικά με τις συνθήκες υποδοχής, φιλοξενίας και κοινωνικής ένταξης των προσφύγων που φτάνουν στην Κύπρο - Διαβουλεύσεις 26/11/2015 με την Υπηρεσία Ασύλου, την Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας, τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας, το Υπουργείο Υγείας και την Πολιτική Άμυνα.

ΑΥΤ 6/2014 - Τοποθέτηση της Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ως Εθνική Ανεξάρτητη Αρχή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με τις υπό κάλυψη επιχειρήσεις της Αστυνομίας κατά την δίωξη και καταπολέμηση του εγκλήματος της εμπορίας προσώπων για σκοπούς εκμετάλλευσης - Διαβουλεύσεις 26/11/2015 με Αστυνομία.

ΑΥΤ. 4/2015 - Τοποθέτηση της Ανεξάρτητης Αρχής Προώθησης Δικαιωμάτων ΑμεΑ αναφορικά με την υλοποίηση των υποχρεώσεων που απορρέουν από την κυρωθείσα, από την Κυπριακή Δημοκρατία, Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες και ειδικότερα τα Άρθρα 4 («Γενικές Υποχρεώσεις») και 12 ( «Ίση Αναγνώριση ενώπιον του Νόμου») αυτής - Διαβουλεύσεις 18/11/2015 με την ΚΥ.Σ.Ο.Α. (Κυπριακή Συνομοσπονδία Οργανώσεων Αναπήρων), τον ΠΑΣΥΓΟΚΑ (Παγκύπριος Σύνδεσμος Γονέων Καθυστερημένων Ατόμων) και την ΕΠΝΚΑ (Επιτροπή Προστασίας Νοητικά Καθυστερημένων Ατόμων), για τις εξελίξεις και την ανάγκη νομοθετικής ρύθμισης των θεμάτων δικαιοπρακτικής ικανότητας καθώς και τροποποίησης του Νόμου 117/89 για την προστασία των δικαιωμάτων των ατόμων με νοητική αναπηρία.

Α/Δ 4/2014 - Τοποθέτηση Εθνικής Ανεξάρτητης Αρχής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με τη ρύθμιση του νομικού καθεστώτος και των δικαιωμάτων των προσώπων χωρίς ιθαγένεια - Διαβουλεύσεις 4/11/2015 με Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης, Υπηρεσία Ασύλου και Υπουργείο Εσωτερικών.

Α/Δ 7/2015 - Τοποθέτηση Εθνικής Ανεξάρτητης Αρχής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με την πρόσβαση στην υγεία ευάλωτων ομάδων μεταναστών - Διαβουλεύσεις 26/10/2015 με Υπουργείο Υγείας.

Α.Κ.Ι. 12/2015 – Έκθεση Αρχής Ισότητας αναφορικά με καταγγελία Μόνιμης Λοχία (ΠΖ) του Στρατού της Δημοκρατίας, για μη ικανοποίηση αιτήματος της για απαλλαγή από υποχρέωση εκτέλεσης 24ωρης υπηρεσίας – Διαβουλεύσεις στις 22/09/2015 με Υπουργείο Άμυνας. Βρείτε εδώ την Τελική Σύσταση της Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

• ΑΥΤ. 4/2015 - Τοποθέτηση της Ανεξάρτητης Αρχής Προώθησης Δικαιωμάτων ΑμεΑ αναφορικά με την υλοποίηση των υποχρεώσεων που απορρέουν από την κυρωθείσα, από την Κυπριακή Δημοκρατία, Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες και ειδικότερα τα Άρθρα 4 («Γενικές Υποχρεώσεις») και 12 ( «Ίση Αναγνώριση ενώπιον του Νόμου») αυτής - Συνάντηση στις 22/07/2015 με το Σύνδεσμο Τραπεζών και εκπρόσωπους των τραπεζικών ιδρυμάτων στην Κύπρο.

Α.Κ.Ι. 12/2015 – Έκθεση Αρχής Ισότητας αναφορικά με καταγγελία Μόνιμης Λοχία (ΠΖ) του Στρατού της Δημοκρατίας, για μη ικανοποίηση αιτήματος της για απαλλαγή από υποχρέωση εκτέλεσης 24ωρης υπηρεσίας – Διαβουλεύσεις στις 17/08/2015 με Υπουργείο Άμυνας.

ΑΚΡ 1/2014, ΑΚΡ 6/2014, ΑΚΡ 19/2014 και ΑΚΡ 73/2014 – Έκθεση της Αρχής Κατά των Διακρίσεων αναφορικά με τον σεβασμό της θρησκευτικής ελευθερίας στα σχολεία Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης – Διαβουλεύσεις στις 6/07/2015 με Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού.

Α/Δ 8/2015 και Α/Π 2364/2013 - Τοποθέτηση Εθνικής Ανεξάρτητης Αρχής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σχετικά με τη διαχείριση εκ μέρους της αστυνομίας, καταγγελιών για παρενοχλητική παρακολούθηση (stalking) – Διαβουλεύσεις στις 2/07/2015 με Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης και Αστυνομία.

Α.Κ.Ι. 52/2014 - Έκθεση Αρχής Ισότητας αναφορικά με διάκριση λόγω ηλικίας στην πρόσβαση στο επάγγελμα του/της ιδιώτη φύλακα/φρουρού στο Αεροδρόμιο Λάρνακας - Διαβουλεύσεις στις 29/06/2015 με Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας και Group 4 - Οι διαβουλεύσεις αναβλήθηκαν λόγω συμμόρφωσης του Τμήματος Πολιτικής Αεροπορίας με τις συστάσεις της Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

AYT 2/2012 - Τοποθέτηση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ως Εθνικής Ανεξάρτητης Αρχής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σχετικά με τον ακρωτηριασμό γυναικείων γεννητικών οργάνων – Πραγματοποιήθηκε συζήτηση με τους εμπλεκόμενους φορείς (Υπουργείο Υγείας, Υπουργείο Εσωτερικών, Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, Υπηρεσία Ασύλου, Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης, Αναθεωρητική Αρχή Προσφύγων, Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας, Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού) στις 4/06/2015.

Δράση 2/2015 – Τοποθέτηση Εθνικής Ανεξάρτητης Αρχής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με την ανάγκη δημιουργίας μηχανισμού έγκαιρης και συντονισμένης διυπηρεσιακής παρέμβασης σε περιπτώσεις σοβαρού κινδύνου βίας κατά των γυναικών - Διαβουλεύσεις στις 19/05/2015 με Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης, Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας και Αστυνομία.

• Α/Π 2354/2014, Α/Π 162/2015, Α/Π 483/2015 – Τοποθέτηση Ανεξάρτητης Αρχής Προώθησης Δικαιωμάτων Ατόμων με Αναπηρίες σχετικά με την απαίτηση, από το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, να προσκομίζεται δικαστικό διάταγμα ανικανότητας και διορισμού διαχειριστή, προκειμένου να διασφαλιστεί η πρόσβαση ενήλικων ατόμων με νοητικές ή και ψυχοκοινωνικές αναπηρίες στο Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα – Διαβουλεύσεις στις 07/05/2015 με Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

• Διαβουλεύσεις στις 28/04/2015 με Υπουργείο Εσωτερικών και Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης, αναφορικά με το θέμα της καθυστέρησης που παρατηρείται κατά την εξέταση των αιτήσεων για απόκτηση της κυπριακής υπηκοότητας.

Α/Π 878/2010, Α/Π 387/2012, Α/Π 1879/2013 και Α/Π 640/2014 – Έγγραφο – πρόσκληση σε διαβουλεύσεις Εθνικής Ανεξάρτητης Αρχής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σχετικά με τη διαδικασία αξιολόγησης από ιατροσυμβούλιο των ισχυρισμών για βασανιστήρια στα πλαίσια της διαδικασίας ασύλου – Διαβουλεύσεις στις 21/04/2015 με Υπουργείο Υγείας, Υπηρεσία Ασύλου, Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες και Future Worlds Centre και στις 14/09/2015, για συνέχιση της συζήτησης.

Δράση 5/2014 – Παρέμβαση Εθνικής Ανεξάρτητης Αρχής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με τη μεταχείριση των ασυνόδευτων παιδιών μέχρι την ανάληψη της φροντίδας τους από το κράτος – Διαβουλεύσεις στις 20/04/2015 με Υπουργείο Εσωτερικών, Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης, Αστυνομία, Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας, Υπηρεσία Ασύλου και Αναθεωρητική Αρχή Προσφύγων.

Α.Κ.Ι. 8/2015 – Έκθεση Αρχής Ισότητας για διακριτική μεταχείριση εργαζομένου λόγω αναπηρίας από το Δήμο Έγκωμης – Διαβουλεύσεις στις 27/03/2015 με Δήμο Έγκωμης – Τελική Σύσταση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων εδώ .

Δράση 7/2013 – Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως ως Εθνικής Ανεξάρτητης Αρχής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με την ανάγκη ρύθμισης του νομικού καθεστώτος μεταναστών με μακρά και εδραιωμένη παραμονή στην Κύπρο - Διαβουλεύσεις 26/02/2015 με Υπουργείο Εσωτερικών και Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης.

ΑΚΡ 52/2014 και Α/Π 2542/2014 – Τοποθέτηση της Ανεξάρτητης Αρχής Προώθησης Δικαιωμάτων Ατόμων με Αναπηρία και της Αρχής Κατά των Διακρίσεων αναφορικά με το δικαίωμα πρόσβασης παιδιού με αυτιστικά χαρακτηριστικά στην εκπαίδευση – Διαβουλεύσεις στις 14/01/2015 με Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού και Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας. Η Τελική Σύσταση εδώ.


Διαβουλεύσεις κατά το 2014

Δράση 8/2014 – Τοποθέτηση Εθνικής Ανεξάρτητης Αρχής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με τις διαδικασίες εξέτασης αιτημάτων ασύλου από Σύριους – Διαβουλεύσεις 15/12/2014 με Υπηρεσία Ασύλου και Αναθεωρητική Αρχή Προσφύγων και 30/07/2015 με Υπουργείο Εσωτερικών, Υπηρεσία Ασύλου, Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης και Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες.

Α.Κ.Ι. 47/2014 - Έκθεση Αρχής Ισότητας αναφορικά με καταγγελία συνεργάτιδας/βοηθού λειτουργού προγραμμάτων στο Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου για άμεση σε βάρος της διάκριση λόγω φύλου – Διαβουλεύσεις στις 21/11/2014 με Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου.

ΑΥΤ 5/2014 & Δράση 10/2014 – Τοποθέτηση Εθνικής Ανεξάρτητης Αρχής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με την έκτιση ποινής φυλάκισης σε σωφρονιστικό ίδρυμα από άτομα με νοητική αναπηρία – Διαβουλεύσεις 12/11/2014 με Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης, Τμήμα Φυλακών, Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας και Επιτροπή Προστασίας Νοητικά Καθυστερημένων Ατόμων. Η Σύσταση της Επιτρόπου Διοικήσεως, εδώ. ΄

ΑΚΡ ΑΥΤ 2/2012 – Έκθεσης Αρχής Κατά των Διακρίσεων σε σχέση με ουσιαστικές και διαδικαστικές εγγυήσεις για αποτροπή του κινδύνου εκμετάλλευσης φοιτητών από τρίτες χώρες – Διαβουλεύσεις στις 24/10/2014 με Υπουργείο Εσωτερικών, Υπουργείο Εξωτερικών και Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού.

Α.Κ.Ι. 103/2012 – Έκθεση Αρχής Ισότητας αναφορικά με καταγγελία εγκύου συμβασιούχου εκπαιδευτικού κατά του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού για δυσμενή διάκριση λόγω φύλου στο χειρισμό των αιτήσεων της για άδεια απουσίας και άδεια ασθενείας – Διαβουλεύσεις την 1/08/2014 με Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού – Τελική Σύσταση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων εδώ.

Α.Κ.Ι. 25/2012 – Έκθεση Αρχής Ισότητας αναφορικά με καταγγελία για τη μη παροχή των κατάλληλων προσαρμογών που να διασφαλίζουν την προσβασιμότητα στον χώρο της εργασίας στα άτομα με αναπηρία που εργάζονται στο Γενικό Νοσοκομείου Λευκωσίας – Διαβουλεύσεις στις 8/07/2014 με Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας και Κλάδο Τηλεφωνητών της ΠΑ.ΣΥ.ΔΥ – Τελική Σύσταση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων εδώ.

ΑΥΤ 1/2014 – Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με αυτεπάγγελτη έρευνα ΑΥΤ 1/2014 και το παράπονο με αρ. Α/Π 283/2014 – Διαβουλεύσεις στις 31/03/2014 με Πανεπιστήμιο Κύπρου, Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίας, Οργάνωση Παραπληγικών Κύπρου και Κυπριακή Συνομοσπονδία Οργανώσεων Αναπήρων.

Α/Π 1947/2012 – Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με την περίθαλψη ατόμου με αναπηρία στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού – Διαβουλεύσεις 28/03/2014.

Α.Κ.Ι 9/2014 – Έκθεση Αρχής Ισότητας αναφορικά με καταγγελία για δυσμενή διάκριση λόγω φύλου στις προϋποθέσεις εισαγωγής υποψηφίων στις στρατιωτικές σχολές της Ελλάδας – Διαβουλεύσεις στις 21/03/2014 με Υπουργείο Άμυνας – Τελική Σύσταση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων εδώ.