Υπομνήματα

Γραφείο Επιτρόπου Διοίκησεως01/03/2019 - Υπόμνημα αναφορικά με την απασχόληση, τους όρους απασχόλησης και τις συνθήκες εργασίας των σχολικών βοηθών νηπιαγωγείων
Αρχή Ισότητας18/02/2019 - Υπόμνημα αναφορικά με το Νομοσχέδιο με τίτλο «Νόμος που ρυθμίζει την Προστασία Προσώπων από Παρενόχληση και Παρενοχλητική Παρακολούθηση, καθώς και συναφή θέματα»
Αρχή Ισότητας18/02/2019 - Υπόμνημα αναφορικά με το Νομοσχέδιο με τίτλο «Νόμος που ρυθμίζει την Προστασία Προσώπων από Παρενόχληση και Παρενοχλητική Παρακολούθηση, καθώς και συναφή θέματα»
Ανεξάρτητη Αρχή  Προώθησης διακιωμάτων των ατόμων με αναπηρία11/05/2018 - Υπόμνημα αναφορικά με τη διαμόρφωση νέας νομοθεσίας για τις υπηρεσίες και παροχές προς τα άτομα με αναπηρίες
Αρχή Ισότητας24/04/2018 - Υπόμνημα αναφορικά με Προτάσεις Νόμου, με τις οποίες προτείνεται τροποποίηση της περί Συντάξεων Νομοθεσίας κατά τρόπο ώστε να αναγνωρίζεται ως χήρα/χήρος, ο/η εκάστοτε σύζυγος του/της θανόντος/θανούσης υπαλλήλου, κατά τον χρόνο του θανάτου του, ακόμα και στην περίπτωση που ο γάμος τελέστηκε μετά από την αφυπηρέτησή του.
Ανεξάρτητη Αρχή  Προώθησης διακιωμάτων των ατόμων με αναπηρία15/02/2018 - Διαβούλευση για τη διαμόρφωση νέας πολιτικής για την εξυπηρέτηση των αναγκών των παιδιών με αναπηρία ή άλλες εκπαιδευτικές ανάγκες
Ανεξάρτητη Αρχή  Προώθησης διακιωμάτων των ατόμων με αναπηρία19/01/2018 - Προσχέδιο νομοσχεδίου που ρυθμίζει τους κανόνες που διέπουν την προσβασιμότητα των ιστοτόπων και των εφαρμογών για φορητές συσκευές των οργανισμών του δημόσιου τομέα
Γραφείο Επιτρόπου Διοίκησεως26/06/2017 - Υπόμνημα που υποβλήθηκε σε συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, στις 26 Ιουνίου 2017, αναφορικά με το νομοσχέδιο «ο περί Παροχής Επιδόματος Τέκνου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017»
Αρχή Ισότητας26/06/2017 - Υπόμνημα αναφορικά με το Νομοσχέδιο με τίτλο «ο περί Παροχής Επιδόματος Τέκνου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017»
Ανεξάρτητη Αρχή  Προώθησης διακιωμάτων των ατόμων με αναπηρία20/02/2017 - Υπόμνημα της Ανεξάρτητης Αρχής Προώθησης Δικαιωμάτων Ατόμων με Αναπηρία αναφορικά με το Νομοσχέδιο με τίτλο «Νόμος που τροποποιεί τους περί Γενικού Συστήματος Υγείας Νόμους του 2001 μέχρι 2005
Γραφείο Επιτρόπου Διοίκησεως15/02/2017 - Υπόμνημα που υποβλήθηκε σε συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών, στις 15/2/2017, με θέμα «Αδίκημα Μίσους»
Αρχή Ισότητας15/02/2017 - Υπόμνημα αναφορικά με το Αδίκημα Μίσους
Γραφείο Επιτρόπου Διοίκησεως24/11/2016 - Υπόμνημα που υποβλήθηκε σε συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών (ΚΕΕ), στις 24/11/2016, με θέμα «Ενημέρωση της ΚΕΕ για τη στασιμότητα που επικρατεί σχετικά με τις αποζημιώσεις που οφείλει να καταβάλει το κράτος στους ιδιοκτήτες γης που βρίσκεται εντός της αρχαιολογικής περιοχής της Αμαθούντας και ως εκ τούτου έχει απαλλοτριωθεί, καθώς και για τις αλλαγές στις πολεοδομικές ζώνες στην ίδια περιοχή»
Γραφείο Επιτρόπου Διοίκησεως14/11/2016 - Υπόμνημα Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με τη νομική αναγνώριση φύλου
Αρχή Ισότητας11/10/2016 - Υπόμνημα ενημέρωσης για τις καταγγελίες στην Αρχή Ισότητας σε σχέση με διακρίσεις λόγω εγκυμοσύνης ή μητρότητα στο χώρο εργασίας
Ανεξάρτητη Αρχή  Προώθησης διακιωμάτων των ατόμων με αναπηρία29/09/2016 - Υπόμνημα Ανεξάρτητης Αρχής Προώθησης Δικαιωμάτων Ατόμων με Αναπηρία αναφορικά με τo Κέντρo Ημερήσιας Φροντίδας Ενηλίκων Ατόμων με Αναπηρία των Κοινοτήτων Διαμερίσματος Μόρφου
Ανεξάρτητη Αρχή  Προώθησης διακιωμάτων των ατόμων με αναπηρία21/09/2016 - Υπόμνημα Ανεξάρτητης Αρχής Προώθησης Δικαιωμάτων Ατόμων με Αναπηρία αναφορικά με τη φοίτηση παιδιών με αναπηρία σε σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης
Ανεξάρτητη Αρχή  Προώθησης διακιωμάτων των ατόμων με αναπηρία14/09/2016 - Υπόμνημα Ανεξάρτητης Αρχής Προώθησης Δικαιωμάτων Ατόμων με Αναπηρία αναφορικά με ζητήματα που σχετίζονται με: α) παιδιά και ενήλικες με αυτισμό και β) άτομα με αναπηρία, περιλαμβανομένης της ψυχικής αναπηρίας, που είναι άνω των 21 ετών
Αρχή Ισότητας01/09/2016 - Υπόμνημα, το οποίο κατατέθηκε στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών την 31η Αυγούστου 2016, σε σχέση με τα ανώτατα ηλικιακά όρια διορισμού σε θέσεις εργασίας στην Αστυνομία.
Γραφείο Επιτρόπου Διοίκησεως26/10/2015 - Υπόμνημα Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με την πορεία υλοποίησης της νομοθεσίας για το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα, τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν και η ανάγκη τροποποίησης της, προκειμένου να υπάρξει πραγματικό δίκτυ προστασίας των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού
Γραφείο Επιτρόπου Διοίκησεως13/10/2015 - Υπόμνημα Επιτρόπου Διοικήσεως αναφορικά με την είσοδο, παραμονή και φοίτηση αλλοδαπών σπουδαστών - ΚΕ Παιδείας - 13/10/2015
Γραφείο Επιτρόπου Διοίκησεως18/09/2015 - Υπόμνημα Επιτρόπου Διοικήσεως αναφορικά με τον περί Θεραπείας Κατηγορούμενων και Καταδικασθέντων, Χρηστών ή Ουσιοεξαρτημένων Νόμο του 2015 (Συνεδρία Κοιν. Επιτροπής Υγείας, ημερομ. 17/9/2015)
Αρχή Κατά των Διακρίσεων 31/07/2015 - Υπόμνημα αναφορικά με τα κριτήρια εισδοχής των φοιτητών στην ιατρική σχολή του Πανεπιστημίου Κύπρου - ΚΕ Παιδείας - 18/02/2014
Ανεξάρτητη Αρχή Πρόληψης Βασανιστηρίων31/07/2015 - Υπόμνημα για το προτεινόμενο νομοσχέδιο "περί της Πρόληψης και της Καταπολέμησης της Σεξουαλικής Κακοποίησης, της Σεξουαλικής Εκμετάλλευσης Παιδιών και της Παιδικής Πορνογραφίας Νόμο του 2014" - ΚΕ Νομικών - Ιούνιος 2014
Γραφείο Επιτρόπου Διοίκησεως31/07/2015 - Επιστολές με εισηγήσεις για τον περί Εφαρμογής της Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής Νόμο του 2014 - ΚΕ Υγείας - 1 & 3/07/2014
Ανεξάρτητη Αρχή  Προώθησης διακιωμάτων των ατόμων με αναπηρία31/07/2015 - Υπόμνημα για την ανάγκη παροχής ατομικών συνοδών σε παιδιά που φοιτούν σε ιδιωτικά σχολεία - ΚΕ Παιδείας - 03/03 & 02/06/2015
Γραφείο Επιτρόπου Διοίκησεως31/07/2015 - Υπόμνημα Επιτρόπου Διοικησεως σχετικά με τη τροποποίηση της νομοθεσίας για το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα - ΚΕ Εργασίας Πρόνοιας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ιούνιος 2015
Αρχή Κατά των Διακρίσεων 31/07/2015 - Σημείωμα της Αρχής Κατά των Διακρίσεων επί του νομοσχεδίου για το Σύμφωνο Συμβίωσης - ΚΕ Εσωτερικών & Νομικών - Ιούνιος 2015
Αρχή Κατά των Διακρίσεων 31/07/2015 - Υπόμνημα για τον περί Ποινικού Κώδικα (Τροποποιητικός) Νόμο του 2013, νομοθετική ρύθμιση των δηλώσεων μίσους στη βάση του σεξουαλικού προσανατολισμού και της ταυτότητας φύλου - ΚΕ Νομικών - 11/03/2015