Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top☉ 21/07/2021 EUROPEAN COMMISSION: 2021 Rule of Law Report

☉ 15/07/2021 U.S. Department of State:Trafficking in Persons 2021 Report

☉ 10/06/2021 Εκθέσεις άλλων Φορέων που αναφέρονται στον Επίτροπο 2020-2021 / Reports from other bodies referring to the Commissioner 2020-2021

☉ 10/06/2021 EU FRA Fundamental Rights Report 2021

☉ 14/04/2021 U.S. Department of State: 2020 Country Reports on Human Rights Practices: Cyprus

☉ 14/04/2021 EUROPEAN COMMISSION: 2020 Rule of Law Report

☉ 25/03/2021 EQUINET - Reasonable accommodation for persons with disabilities: Exploring challenges concerning its practical implementation

☉ 18/03/2021 Commonwealth NHRIs join forces to support disabled people through pandemic

☉ 05/01/2021 Αναφορά του European Network of Ombudsmen στις Παρεμβάσεις της Επιτρόπου σχετικά με τις συνθήκες διαβίωσης της Ρομά κοινότητας & το καθεστώς των αλλοδαπών οικιακών βοηθών στην Κύπρο

☉ 22/12/2020 Αναφορά του International Ombudsman Institute στην Τοποθέτηση της Επιτρόπου σχετικά με τις συνθήκες διαβίωσης της Ρομά κοινότητας στην Κύπρο

☉ 07/07/2020 Cyprus Equality Body Intervention: Beach Access for Persons with Disabilities

☉ 25/05/2020 Αναφορές διεθνών φορέων/θεσμών στις Εκθέσεις/Παρεμβάσεις/Τοποθετήσεις του Γραφείου μας σε σχέση με τον COVID-19

☉ 17/05/2020 Beyond Tolerance: A future for sexual orientation and gender identity rights in the Commonwealth

☉ 09/03/2020 International Ombudsman Institute (IOI)

☉ 08/03/2020 Association of Mediterranean Ombudsmen (AMO)

☉ 07/03/2020 European Network of Equality Bodies (EQUINET)

☉ 06/03/2020 European Network of National Human Rights Institutions (ENNHRI)

☉ 04/03/2020 Commonwealth Forum of National Human Rights Institutions (CFNHRI)

☉ 03/03/2020 International Centre for Migration Policy Development (ICMPD)