Κώδικες Πρακτικής

- Κώδικας Πρακτικής για την Πρόληψη και την Αντιμετώπιση της Σεξουαλικής Παρενόχλησης και της Παρενόχλησης στη Δημόσια Υπηρεσία
 
- Κατευθυντήριες Αρχές για την Εξυπηρέτηση και τη Μεταχείριση Επιβατικού Κοινού Διαφόρων Εθνικοτήτων από μέρους Εταιρειών που εκτελούν Δημόσιες Συγκοινωνίες και Οδηγούς Λεωφορείων
 
- Κώδικας Συμπεριφοράς Κατά του Ρατσισμού και Οδηγός Διαχείρισης και Καταγραφής Ρατσιστικών Περιστατικών στα Σχολεία
 
- Κώδικας πρακτικής για την αντιμετώπιση της σεξουαλικής παρενόχλησης και παρενόχλησης στην εργασία - οδηγίες και συμβουλές
 
- Κατευθυντήριες Αρχές για την Πρόληψη των Αυτοκτονιών σε φυλακές και χώρους κράτησης
 
- Κατευθυντήριες Αρχές των ΜΜΕ κατά του ρατσισμού, της ξενοφοβίας και των διακρίσεων
 
- Κώδικας Πρακτικής για την αντιμετώπιση της σεξουαλικής παρενόχλησης και παρενόχλησης στην εργασία - Γενικές αρχές και παραδείγματα
 
- Κώδικας Καλης Πρακτικης για Διακρισεις λογω Αναπηριας στην εργασία και την απασχόληση