Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top


.☉ 03/04/2020 Αυτεπάγγελτη Τοποθέτηση Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ως Ανεξάρτητος Μηχανισμός Προώθησης, Προστασίας και Παρακολούθησης της Σύμβασης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία αναφορικά με την προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρίες στις πληροφορίες που αφορούν στην πανδημία του COVID-19

☉ 02/04/2020 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με καθυστερήσεις στη ετοιμασία Εκθέσεων από τις Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας

☉ 02/04/2020 Έκθεση της Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με το χειρισμό αιτήματος ζεύγους μεταναστών για παραχώρηση άδειας παραμονής και εργασίας, μέχρι την ολοκλήρωση δικαστικής διαδικασίας που τους αφορά

☉ 27/03/2020 ;Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για την καθυστέρηση των Επαρχιακών Κτηματολογικών Γραφείων Λεμεσού, Αμμοχώστου και Πάφου να εξετάσουν αιτήσεις των πολιτών

☉ 26/03/2020 Παρέμβαση/Ενημέρωση αναφορικά με τη λήψη μέτρων πρόληψης της εξάπλωσης του ιού COVID - 19 σε χώρους όπου άτομα στερούνται της ελευθερίας τους ή τελούν υπό περιορισμό

☉ 21/03/2020 Τοποθέτηση Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ως Φορέας Ισότητας και Καταπολέμησης των Διακρίσεων, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Ρατσισμού και των Διακρίσεων

☉ 13/03/2020 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων εναντίον του Κοινοτικού Συμβουλίου Φλάσου και του Επάρχου Λευκωσίας, για παράλειψη λήψης μέτρων για αποκατάσταση της πρόσβασης του παραπονούμενου από και προς την οικία του από τον δημόσιο δρόμο

☉ 13/03/2020 ANNOUNCEMENT - Serving citizens in the Office of the Commissioner for Administration and the Protection of Human Rights in the context of implementing measures to curb the spread of covid-19

☉ 13/03/2020 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - Εξυπηρέτηση πολιτών στο Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο πλαίσιο εφαρμογής των μέτρων για περιορισμό της εξάπλωσης του ιού covid-19

☉ 09/03/2020 Τοποθέτηση Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας

☉ 05/03/2020 Τοποθέτηση της Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων υπό την ιδιότητα της ως Φορέας Ισότητας και Καταπολέμησης των Διακρίσεων, σχετικά με ρατσιστική επίθεση εναντίον ποδοσφαιριστή

☉ 28/02/2020 Έκθεση υπό την αρμοδιότητα της Επιτρόπου ως Εθνικός Μηχανισμός Πρόληψης των Βασανιστηρίων και άλλων μορφών Σκληρής, Απάνθρωπης ή Εξευτελιστικής Μεταχείρισης, αναφορικά με επισκέψεις που διενεργήθηκαν στο Νοσοκομείο Αθαλάσσας

☉ 26/02/2020 Συνάντηση της Επιτρόπου και Ανώτερου Λειτουργού του Γραφείου με τη Βουλεύτρια κ. Σάβια Ορφανίδου

☉ 26/02/2020 Αυτεπάγγελτη Παρέμβαση/Διαμεσολάβηση Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, κατόπιν δημοσιεύματος για διάκριση λόγω φύλου εις βάρος μαθητικής ομάδας κοριτσιών πετοσφαίρισης

☉ 21/02/2020 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με το δικαίωμα στη συνδικαλιστική ελευθερία

☉ 04/02/2020 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με την επιβολή, από το Κοινοτικό Συμβούλιο Ορμήδειας, της ετήσιας εισφοράς Κοινοτικών υπηρεσιών

☉ 03/02/2020 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ως Ανεξάρτητου Μηχανισμού Προώθησης, Προστασίας και Παρακολούθησης της Εφαρμογής της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία αναφορικά με προβλήματα που αφορούν στο «Σπίτι στην Αγλαντζιά» το οποίο λειτουργεί στη Κοινότητα για άτομα με αναπηρίες

☉ 31/01/2020 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων υπό την ιδιότητα του ως Ανεξάρτητου Μηχανισμού Προώθησης, Προστασίας και Παρακολούθησης της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες αναφορικά με την παράλειψη διασφάλισης της πρόσβασης των ατόμων με αναπηρίες σε οπτικοακουστικά μέσα τα οποία διασφαλίζουν την άσκηση του δικαιώματος στην ελευθερία της έκφρασης

☉ 22/01/2020 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με το παράπονο με αρ. Α/Π 1816/2019 κατά του Δήμου Λευκάρων και του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως

☉ 20/01/2020 Έλεγχος στο Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

☉ 20/01/2020 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

☉ 19/12/2019 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ως Εθνικής Ανεξάρτητης Αρχής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με τη διασφάλιση της πρόσβασης των αναγνωρισμένων θυμάτων εμπορίας στα δικαιώματα που τους επιφυλάσσει η Νομοθεσία, ανεξαρτήτως της άδειας παραμονής τους

☉ 10/12/2019 Φωτογραφικό υλικό από το Διεθνές συνέδριο με θέμα «The Venice Principles in strengthening the Ombudsman Institutions»

☉ 05/12/2019 Συνάντηση της Επιτρόπου με την πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Κύπρο

☉ 03/12/2019 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ως Ανεξάρτητος Μηχανισμός Προώθησης, Προστασίας και Παρακολούθησης της Σύμβασης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία, αναφορικά με την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία

☉ 02/12/2019 Aνακοίνωση Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

☉ 14/11/2019 ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Αναφορικά με την διεξαγωγή έρευνας κατά παντός υπευθύνου σε όλες τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες για αναζήτηση τυχόν ευθυνών για τα γεγονότα που ­οδήγησαν στον θάνατο του Στυλιανού Κωνσταντίνου

☉ 30/09/2019 Έκθεση της Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ως Εθνική Αρχή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με το χειρισμό αιτημάτων οικογενειακής επανένωσης τα οποία υποβάλλονται από αναγνωρισμένους πρόσφυγες

☉ 06/09/2019 Δελτίο Τύπου Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ως Φορέας Ισότητας και Καταπολέμησης των Διακρίσεων αναφορικά με σημερινό περιστατικό εκδίωξης μαθήτριας από το σχολείο

☉ 11/07/2019 Δελτίο Τύπου για την εκδήλωση «Γυναίκα πρόσφυγας, γυναίκα μετανάστρια στην Κύπρο» πραγματοποιήθηκε στις 9 Ιουλίου 2019

☉ 04/07/2019 Δελτίο Τύπου αναφορικά με την εκδήλωση “Γυναίκα πρόσφυγας, γυναίκα μετανάστρια στην Κύπρο”

☉ 03/07/2019 Δελτίο Τύπου Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ως Φορέας Ισότητας και Καταπολέμησης των Διακρίσεων αναφορικά με τα αναθεωρημένα κριτήρια παροχής στεγαστικής βοήθειας σε Εκτοπισθέντες και Παθόντες

☉ 27/06/2019 Συνάντηση Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με την Επίτιμη Πρόεδρο του Cyprus Stop Trafficking

☉ 27/06/2019 Ανακοίνωση Τύπου αναφορικά με τη Χάρτα των Δικαιωμάτων των Κοριτσιών

☉ 26/06/2019 Συνάντηση Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με την Πρόεδρο και Μέλη της ΚΟΓΕΕ - BPW Cyprus

☉ 21/06/2019 Δελτίο Τύπου αναφορικά με την επίσκεψη της Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο Κέντρο Υποδοχής και Φιλοξενίας Αιτητών Πολιτικού Ασύλου στην Κοφίνου.

☉ 20/06/2019 Δελτίο Τύπου αναφορικα με την επισκεψη στο οίκημα του Συνδέσμου Αναγνωρισμένων Προσφύγων Κύπρου «New Genesis Centre»,  στο πλαίσιο των δράσεων που προγραμματίζει το Γραφείο μας με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Προσφύγων.

☉ 20/06/2019 Τοποθέτηση Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Προσφύγων

☉ 19/06/2019 Υλοποίηση των εισηγήσεων της Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με την προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρίες στις παραλίες

☉ 07/06/2019 Ημερολόγιο Δικτύου Equinet - 2019

☉ 17/05/2019 Δελτίου Τύπου με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά της Ομοφοβίας

☉ 06/05/2019 Δημοσιογραφική Διάσκεψη για παρουσίαση των αρμοδιοτήτων της Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ως Μηχανισμός Παρακολούθησης των Διαδικασιών των Αναγκαστικών Επιστροφών Άτυπων Μεταναστών

☉ 19/04/2019 Συστάσεις για την καταπολέμηση των διακρίσεων και της ριτορικής μίσους στις εκλογικές εκστρατείες

☉ 21/03/2019 Ανακοίνωση Τύπου με Αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη των Φυλετικών Διακρίσεων

☉ 08/03/2019 Ανακοίνωση Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με αφορμή το περιστατικό βίας κατά γυναίκας σε χώρο των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας

☉ 08/03/2019 Τοποθέτηση της Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με αφορμή την Ημέρα της Γυνάικας

☉ 21/02/2019 Παρουσία της Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Λειτουργού του Γραφείου σε εκδήλωση και διήμερο συνέδριο του Συνήγορου του Πολίτη

☉ 25/01/2019 Ετήσια Εκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για το έτος 2017

☉ 24/01/2019 Επίδοση Ετήσιας Έκθεσης στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας