ΕΘΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΒΑΣΑΝΙΣΤΗΡΙΩΝ


Ηχητικό Μήνυμα
Υπεύθυνος για θέματα σχετικά με την πρόληψη των βασανιστηρίων ο Ανώτερος Λειτουργός του Γραφείου Επιτρόπου Διοικήσεως, κ. Γιώργος Κρασσάς.

Ο Ανεξάρτητος Μηχανισμός Πρόληψης των Βασανιστηρίων λειτουργεί εντός των δομών του Γραφείου Επιτρόπου Διοικήσεως από το 2009, μετά την κύρωση του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για την Καταπολέμηση των Βασανιστηρίων από την Κύπρο.

Η διασφάλιση της αποφυγής και της αποτροπής περιστατικών κακομεταχείρισης, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή βασανιστηρίων είναι ο θεσμικός άξονας των εργασιών του Ανεξάρτητου Μηχανισμού. Στα πλαίσια επισκέψεων σε χώρους όπου υπάρχει στέρηση ή περιορισμός της ελευθερίας προσώπων, όπως οι φυλακές, τα αστυνομικά κρατητήρια, οι στέγες στις οποίες φιλοξενούνται ηλικιωμένα άτομα ή άτομα με αναπηρία, ο Ανεξάρτητος Μηχανισμός καταλήγει στην καταγραφή παρατηρήσεων και εισηγήσεων, ούτως ώστε να ληφθούν βελτιωτικά μέτρα και να καταπολεμηθούν πρακτικές και πολιτικές που δε συνάδουν με την αρχή για σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Ο Ανεξάρτητος Μηχανισμός συνδράμει τόσο ως προληπτικός φορέας, αλλά και ως φορέας ελέγχου και παρακολούθησης της λειτουργίας των εν λόγω χώρων. Κατά τις επισκέψεις, εξετάζονται οι συνθήκες κράτησης, διαβίωσης και διαμονής και οι εισηγήσεις που υποβάλλονται, προσβλέπουν στην αντιμετώπιση δομικών δυσκαμψιών και μακροχρόνιων πρακτικών αυθαιρεσίας. Ετοιμάζεται έκθεση με συστάσεις προς την αρμόδια για τον χώρο αρχή, η οποία με τη σειρά της οφείλει να συμμορφωθεί και να επανέλθει παρουσιάζοντας τα μέτρα που λήφθηκαν.

Από το 2009, που ξεκίνησε η λειτουργία του Ανεξάρτητου Μηχανισμού, έχουν γίνει επισκέψεις στις Κεντρικές Φυλακές, στο Χώρο Κράτησης Μεταναστών στη Μεννόγεια, στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αθαλάσσας, σε πολλά Αστυνομικά Κρατητήρια, σε ιδιωτικές και κρατικές παιδικές στέγες, καθώς και σε στέγες ηλικιωμένων και αναπήρων. Για τον κάθε χώρο ετοιμάστηκε έκθεση με συστάσεις και εισηγήσεις για λήψη μέτρων, μεταξύ άλλων, αναφορικά με σίτιση, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, στελέχωση με εξειδικευμένο προσωπικό, συστήματα παρακολούθησης, χρήση βίας κ.ο.κ.


Κατεβάστε το αρχείο τύπου Word OPCATEL.doc (Μέγεθος Αρχείου: 31,62Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου mp3
torture.mp3 (Μέγεθος Αρχείου: 685,76Kb)